ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္အား မူးယစ္ရာဇာအၿဖစ္ ထိုင္းဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထုတ္ၿပန္ရာတြင္ ၿမန္မာအစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းမႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေၿပာၾကား

ကိုးဒီေသြး

KKO တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္ၿပီး KKO ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ ဒုတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ၿပဳလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္  ထုိင္းဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်လမ္း ယူဘန္ရမ္ Chalerm Yubamrung က သူ႔အေနနဲ႔ ဖမ္း၀ရန္းကုိ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပးဖုိ႔ တရားရုံးကုိ တင္ျပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚေၿပာၾကားလိုက္ၿပီ ၿဖစ္သည္။
ထို႕ၿပင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္အားဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ၿခင္းသည္ၿမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာပူးေပါင္းခဲ့ၾကာင္းလည္း ၀န္ခံေၿပာၾကားသြားပါသည္။
ၿမန္မာတမတ္သားအစိုးရသည္  ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႕က်င္ၿပီး ၿမဳိ႕ၿပတိုက္ပြဲကို ဆင္ႏြဲခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္သည့္ ကလိုထူးေဘာ ဒီေကဘီေအတပ္ဖြဲ႕ကို ကုန္က်စာရိတ္ မ်ားစြာၿဖင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ၿမင္မႈ မရရွိခဲ့၍ သိကၡာက်ခဲ့ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ၿမ၀တီၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလားပြယ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး စက္မႈဇုန္တူေထာင္ခ်င္သည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးခင္က  ဥကၠ႒ ေနရာအၿဖစ္ မန္းေရာဘဇန္ကို ၿပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဒီေကဘီေအမွ  ကလိုထူးေဘာ ကရင္အစည္းအရုံး KKO ကို ၿပန္လည္ေၿပာင္းလဲ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာေၾကာင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားၿပန္လည္ ေပါင္းစည္းမွာကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ ထိုသို႕ ထိုင္းအစိုးရအား ဖမ္း၀ရမ္းထုတ္ရန္ ေတာင္းဆိုၿခင္းၿဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက အကဲခတ္ေၿပာဆိုပါသည္။

0 comments:

Post a Comment