အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္း ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စီစဥ္ထား


အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မန္မိုဟန္ဆင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ သံုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္အျဖစ္ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု India Today သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။

၄င္း၏ ခရီးစဥ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏႇင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္သို႔ လာေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အရင္းအျမစ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏႇင့္ ကာကြယ္ေရးက႑ တို႔တြင္ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ဟု အဆိုျပဳရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၎၏ ခရီးစဥ္သည္ စြမ္းအင္အရင္းအျမစ္မ်ား ႂကြယ္၀ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အိႏိၵယ၏ စိတ္၀င္စားမႈကို ေဖာ္ျပရန္ အခြင့္အလမ္း ရေစမည္ဟု ဆိုထားသည္။
Sunday, 13 May 2012 23:49
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မလာေရာက္မီတြင္ အိႏိၵယရႇိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားႏႇင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားေရးအတြက္ တြန္းအားေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားၾကသည္။

ထို႔ျပင္ အိႏိၵယလူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္း ၂၇ ခုကလည္း အိႏိၵယႏိုင္ငံက ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရႇိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားႏႇင့္ဆက္စပ္ၿပီး ေထာက္ျပေျပာဆိုထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ထမံသီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၄၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာၾကရေၾကာင္း၊ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုစီမံကိန္းႏႇင့္ ပတ္သတ္၍လည္း စီမံကိန္းအတြက္ သစ္ေတာဧရိယာ ၁၉၆.၇၅ ဟက္တာ ခုတ္ထြင္ပစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပထားသည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာ၀ႏႇင့္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ရေသးသလို ေဒသခံမ်ားကိုလည္း လံုေလာက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္းမရႇိ ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏႇင့္ ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ ေအာက္တိုဘာလက အိႏိၵယႏိုင္ငံ နယူးေဒလီၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ဖူးၿပီး ႏႇစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏႇင့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment