ရွမ္းေျမာက္ နမ့္ဆန္တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္သား ၄ ဦး က်

16 May 2012
KNG

ေမ ၁၅ အဂၤါေန႔ — ျမန္မာအစိုးရ စစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA)ၾကား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕အနီး ၁ နာရီေက်ာ္ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲတြင္ အစိုးရစစ္သား ၄ ဦး က်ဆုံးေၾကာင္း KIA က ဆိုသည္။

တိုက္ပြဲသည္ မန္တုံျမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ KIA တပ္ရင္း ၃၄ တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေက်ာက္မဲ စကခ-၁ ေအာက္ ခမရ ၅၀၂ စစ္ေၾကာင္းၾကား ဟိုနမ္ တြင္ ညေန ၃ နာရီခြဲမွ ၅ နာရီထိ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတိုက္ပြဲတြင္ ေသဆုံးသည့္ ျမန္မာစစ္သား ၁၀ ဦးေက်ာ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ားဆိုသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔မည့္ ေရႊေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ပိုက္လိုင္း တစိပ္တပိုင္းသည္ KIA တပ္ရင္း ၈ ႏွင့္ ၃၄ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအေျခစိုက္သည့္ မန္တုံျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ နမၼတူျမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ ျဖတ္သန္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ယခုခ်ိန္ ယင္း ၂ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ျမန္မာစစ္အင္အားသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ခ်ထားေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment