အေမရိကန္ထံမႇ အေျမာက္ ၁၄၅ လက္ကို အိႏိၵယ၀ယ္မည္

အိႏိၵယသည္ အေမရိကန္ထံမႇ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၆၀ တန္ဖိုးရႇိ ေဟာင္၀ဇၨာေျပာင္းတို အေျမာက္ ၁၄၅ လက္ကို ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေမလ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္က အိႏိၵယ၏ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ လက္နက္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္ေပးမည္ဆိုသျဖင့္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ ရရိႇခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အလြန္အမင္း ေပါ့ပါးေသာ ယင္းအေျမာက္မ်ားကို အေမရိကန္ရႇိ BAE System Inc ထံမႇ ၀ယ္ယူရန္ ေမလ ၁၁ ရက္တြင္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုေသာ အိႏိၵယ ကာကြယ္ေရးအႀကီးတန္း တာ၀န္ရႇိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းကုမၸဏီမႇာ ၿဗိတိန္အေျခစိုက္ BAE Systems Plc ၏ ႐ံုးခဲြတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အကြာအေ၀း ၁၇ မိုင္အထိ ေရာက္ေအာင္ပစ္ခတ္ႏုိင္ေသာ ယင္းအေျမာက္မ်ားကို ျမင့္မားေသာ အရပ္ေဒသရႇိ စစ္မ်က္ႏႇာမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အိႏိၵယသည္ ၁၉၈၆ ခုႏႇစ္တြင္ ဆြီဒင္လက္နက္ကုမၸဏီႀကီး AB Bofors ထံမႇ ေဟာင္၀ဇၨာအေျမာက္ အလက္ ၄၁၀ ၀ယ္ယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုတစ္ဖန္ ယင္းအေျမာက္မ်ားကို ထပ္မံ၀ယ္ယူရန္ သေဘာတူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယသည္ ေဒသတြင္း ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ေသာ ပါကစၥတန္၊ တ႐ုတ္တို႔ႏႇင့္ ကာလရႇည္ၾကာ တင္းမာမႈရႇိခဲ့သျဖင့္ စစ္ေရးစြမ္းရည္ ျမင့္မားေစရန္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏႇင့္ခ်ီ၍ သံုးစဲြေနသည္။ ယခု ဘ႑ာေရးႏႇစ္အတြင္း စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္း ႐ူပီး ၁ ဒသမ ၉၃ ထရီလ်ံအထိ သံုးစဲြမည္ ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။
 http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment