အမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံမႈမ်ား တရားဝင္ အသြင္ေျပာင္းရန္ ထပ္မံသတိေပး

  on May 23, 2012 9:30 am
ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားကို အမည္ခံေစကာ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ရန္ အသိေပးထားေသာ္လည္း အသြင္ေျပာင္းလုပ္ကိုင္သူ နည္းပါးေနသျဖင့္ ျမန္မာ အစိုးရက ထပ္မံသတိေပး ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ျပည္ပမွ ပါ၀င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ တနသၤာရီတိုင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းတေနရာကုိ ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - sawkyawoo.com)
အမည္ခံကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တရားဝင္ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္ ယခုႏွစ္ မတ္လမွ ေမလအထိ ရက္ ၉၀ အတြင္း လုပ္ေဆာင္ ရန္ သတိေပးထားေသာ္လည္း ေမလ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုေက်ာ္သာ ရွိေသးေၾကာင္း အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ညြန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။
“နာမည္ခံထားတဲ့ႏိုင္ငံျခားသားအားလံုးကို က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒနဲ႔အညီ ေပးထားတဲ့ Permit (ခြင့္ျပဳခ်က္) ကို ျပန္သိမ္းၿပီးေတာ့မွ Foreign Investment Law နဲ႔အညီ က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေပးေနပါတယ္။ အခုလာၿပီးလုပ္ေနတဲ့ အေရ အတြက္ေတာ့ ၁၂ ခုေလာက္ပဲ ရွိေနေသးတယ္”ဟု ဦးေအာင္နိုင္ဦး က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စက္ရုံေပါင္း၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အထည္ခ်ုဳပ္လုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား တခုတည္းတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို အမည္ခံ၍ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနေသာ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ထက္ဝက္ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တရားဝင္ အသြင္ေျပာင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးေနျခင္းကို ေထာက္ျပ၍ ထပ္မံသတိေပး ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံသားအမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းကို ထိခိုက္႐ုံ မက ႏိုင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ ယခုလို ေျပာင္းလဲရန္ ျပင္ဆင္ရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အသြင္ ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရန္ေႏွာင့္ေႏွးေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက ရက္တိုးေပးဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမည္ခံလုပ္ကိုင္ၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေရခ၊ မီး ခ မ်ားကစ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြျဖင့္ အခြန္ေဆာင္စရာမလိုဘဲ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ အထိုင္က်လာခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိအေျခအေနအရ ေျပာင္းလဲလိုျခင္း မရွိၾကေသးဘဲ ဥပေဒသစ္ ထြက္လာမည္အခ်ိန္ ကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနာဂတ္တြင္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခံရမည္ ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။
“သူတို႔ကေတာ့ လုပ္ပါ၊ မလုပ္ရင္ အေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ အတင္းအက်ပ္ႀကီး ေျပာတာမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ထြက္လာၿပီးတဲ့အခါ၊ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီေတြ ပစ္ဝင္လာတဲ့အခါ ၾကလို႔ရွိရင္ေတာ့ မလုပ္တဲ့ကုမၸဏီေတြကို အေရးယူတဲ့ အဆင့္ထိ လုပ္လာႏိုင္တယ္”ဟု လႈိင္သာယာ စက္မႈဇုန္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္တဦး က ဧရာတီသို႔ ေျပာသည္။
ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ယခုအခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ သံုးခုအနက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ အတည္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳၿပီးလ်င္ သမၼတ က ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိပါက တရားဝင္ ျပဌာန္း ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ စတုတၳအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကို ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။
အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအျဖစ္ ၅ ႏွစ္အခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္ပမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ျပည္တြင္းမွ ေျမေနရာမ်ား ငွားရမ္း ခြင့္၊ ပထမ ငွားရမ္းမႈကုိ ႏွစ္ ၅၀ ခြင့္ျပဳထားၿပီး ထပ္မံ သက္တမ္းတုိး ငွားရမ္းမႈ ကို ၁၀ ႏွစ္ ၂ ႀကိမ္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး က ေျပာသည္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ဥပေဒေဟာင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံမႈ အားနည္း ျခင္းႏွင့္ အမည္ခံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလ်င္ ျမန္မာေငြ ၆ က်ပ္ျဖင့္ လဲလွယ္ရျခင္း၊ အလုပ္ သမားခန္႔ထားေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အျငင္းပြားဖြယ္ရာမ်ားကို တိတိက်က် ျပဌာန္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စြာလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကန္႔သတ္ ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
“အရင္ျပဌာန္းခဲ့တဲ့ဥပေဒက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိကေတြပိုင္တဲ့ ေျမမွာ လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ အစိုးရေျမ ငွားလုပ္မွ ရမယ္။ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာလုပ္ခ်င္ေပမယ့္လဲ အစုိးရေျမငွားဖို႔ကလည္း သူတို႔မွာ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ ပုဂၢလိကေျမငွားဖို႔ကလည္း ခြင့္မျပဳေတာ့ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ သူတို႔က ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကို Back Up (ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ)ေပးၿပီးေတာ့မွ ဒီမွာလာၿပီး ထူေထာင္ခဲ့ၾကတာပဲ”ဟု သူက ဆက္ေျပာသည္။
ထြက္ရွိလာမည္ ဥပေဒသစ္တြင္ ဥပေဒေဟာင္းတြင္ပါေသာ အားနည္းခ်က္မ်ား ပါဝင္ေတာ့မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုေသာ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားကလည္း ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒသစ္ျပဌာန္းၿပီးပါက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုး အရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာဖြယ္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရဘက္က ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
“အခုေနာက္ပိုင္း ၆ လအတြင္းမွာ အရင္ကနဲ႔ မတူဘဲ လာစံုစမ္းေနတဲ့ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီေတြမ်ားတယ္။ အရင္တုန္းက တလလံုးေနမွ ၂ ခုေလာက္လာတာ။ အခုဆို တရက္ကို ၁၅ ခုေလာက္လာစံုစမ္းေနတာ” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ကေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုက္႐ိုက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီးေနာက္ ဆက္လက္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဘဲ ၁၀ ဘီလီယံခန္႔ ျပန္႐ုပ္သိမ္း သြားၾကသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ဘီလီယံ ၃၀ ေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမည္ခံႏွင့္ တိုက္ရုိက္ရင္းႏွီျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနမႈတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ထိုင္း၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ က႑မ်ား၌ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးမႈ အားနည္းသည့္ ႏိုင္ငံတႏုိင္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၿဗိန္တိန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ Maplecroft အဖြဲ႔ ၏ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းက ထုတ္ျပန္သည့္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာ တေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။
ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံအား ေလ့လာထားသည့္ အစီရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေပးမႈ အနည္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါ၀င္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment