လိုင္ဇာႏႇင့္ ကန္ပိုက္တီး၀င္ေပါက္မႇ ၀င္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား ဧည့္သည္မ်ားအား ျမစ္ဆံုအထိ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ျပဳ

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ေဒသ ျဖစ္ေသာ လိုင္ဇာႏႇင့္ ကန္ပုိက္တီးမႇ ၀င္ေရာက္လာေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္မ်ားအား ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ ျမစ္ဆုံအထိ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရႇိရသည္။ 
 
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ားႏႇင့္ ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳေဒသမ်ားႏႇင့္ ကန္႔သတ္ေဒသမ်ား စသည္ျဖင့္ရႇိၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ေဒသအခ်ဳိ႕သည္ ကန္႔သတ္ေဒသမ်ားတြင္ ပါ၀င္ကာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာရေသာ ေဒသမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ဟိုတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမႇ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရႇိရသည္။

နယ္စပ္၀င္ေပါက္မႇ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားအေနျဖင့္ လိုင္ဇာ၀င္ေပါက္မႇ တစ္ဆင့္ Entry Petmit ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဧည့္သည္မ်ားအား ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အထိသာ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ သြားလာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ကန္ပုိက္တီး၀င္ေပါက္မႇ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အထိသာ ၀င္ ေရာက္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။
လိုင္ဇာႏႇင့္ ကန္ပုိက္တီး ၀င္ေပါက္မ်ားမႇ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္မ်ားအား ျမစ္ဆုံအထိ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ သြားလာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ လြယ္ဂ်ယ္၀င္ေပါက္မႇ ဗန္းေမာ္အထိသာ Entry Petmit ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ကမၻာလႇည့္ ခရီးသည္မ်ားႏႇင့္ ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္ သည္မ်ား လႇည့္လည္သြားလာႏုိင္သည့္ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ရသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရႇမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ရႇမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔တြင္ တည္ရႇိေနသည္။

လိုင္ဇာႏႇင့္ ကန္ပုိက္တီး၀င္ေပါက္မ်ားမႇ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္မ်ားအား ျမစ္ဆုံအထိ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ သြားလာခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ လြယ္ဂ်ယ္၀င္ေပါက္မႇ ဗန္းေမာ္အထိသာ Entry Petmit ျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဟိုတယ္ႏႇင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ခြင့္ျပဳေဒသမ်ားထက္ ေက်ာ္လြန္သြားေရာက္လိုေသာ ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား(Package Tour ႏႇင့္ F.I.T) အတြက္ ခရီးသြားလိုင္စင္ ရယူထားေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမႇတစ္ဆင့္ ေလ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး စာ ရြက္စာတမ္းမ်ား ျပည့္စုံပါက ငါးရက္မႇ ခုနစ္ရက္အတြင္း ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရႇိရန္ ၀န္ႀကီးဌာနမႇ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ျမစ္ႀကီးနား၊ ဟိုပင္၊ မုိးညႇင္း၊ မိုးေကာင္း၊ ပူတာအို၊ ဗန္းေမာ္ စသည္တို႔သည္ ယာဥ္ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖင့္ သြားလာခြင့္ရသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး ဟိုပင္၊ မုိးညႇင္း၊ မုိးေကာင္း၊ ပူတာအိုေဒသ ေနာင္မြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲရႇိ ခါကာဘိုရာဇီ၊ ပူတာအုိၿမိဳ႕နယ္ရႇိ ဖုန္ကန္ရာဇီေတာင္၊ ဖန္ဂရမ္ေတာင္၊ မခ်မ္းေဘာ၊ ဆြမ္ပရာဘြမ္၊ ဗန္းေမာ္စသည္တို႔သည္ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး သြားလာႏုိင္ေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ရႇိ ျမစ္ဆုံသည္ ေမချမစ္ႏႇင့္ မလိချမစ္တုိ႔ ဆုံဆည္းရာမႇ ဧရာ၀တီျမစ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာေသာေဒသျဖစ္ၿပီး သဘာ၀လႇပျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားမ်ားအၾကား ခရီးသြားဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ကာ ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း၊ ေရႊတူး ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လက္ရႇိအခ်ိန္တြင္ သဘာ၀အေနအထားမ်ား ယိုယြင္းမႈကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာေဒသ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ နယ္စပ္၀င္ေပါက္မ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရႇမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရႇ႕ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး စသည္တို႔တြင္ တည္ရႇိေနၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏႇစ္ အတြင္း ခရီးသြားဦးေရ ၄၂၅၁၉၃ ဦး ၀င္ေရာက္ခ့ဲသည္။
http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment