ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အေျခခံလုပ္ခလစာ အနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ေန၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ စက္ရံုမ်ား၌ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ဆႏၵျပဳမႈမ်ား ယခုႏွစ္အတြင္း ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚ

 Sunday, 13 May 2012 10:49
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အလုပ္သမားမ်ား ၏ အေျခခံလုပ္ခလစာ အနိမ့္ဆုံးႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ စက္႐ုံမ်ားတြင္ လုပ္ခလစာ နည္းပါးလြန္းမႈေၾကာင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္တုိက္ပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ထုိင္၀မ္ တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ုံမွ လုပ္သား ၁၈၆၃ ဦးသည္ တ႐ုတ္ႏွစ္ကူးပိတ္ရက္ လုပ္ခမေပးသည့္ကိစၥ မွ စတင္ကာ အေျခခံလစာ၊ အျခားေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား စတင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
အဆိုပါဆႏၵျပမႈသည္ အျခားေသာ ဖိနပ္စက္႐ုံအခ်ဳိ႕သို႔လည္း ကူးစက္ခဲ့ကာ အျခားစက္႐ံုမ်ားမွာ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားအၾကား ညိႇႏိႈင္းေျပလည္မႈ ခ်က္ခ်င္းရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈစတင္ျဖစ္ပြားရာ တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံုမွာမူ ေျပလည္မႈမရရွိသည့္အတြက္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၀ါဏိဇၨပဋိပကၡေကာ္မတီ အထိ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
မတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ၀ါဏိဇၨ ပဋိပကၡေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္ေသာေၾကာင့္ မတ္လ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ၃၀ ရက္ ေန႔တြင္ တိုင္ရီဖိနပ္စက္႐ံု၌ ဒုတိယ အႀကိမ္ အလုပ္သမားဆႏၵျပမႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။


အေျခခံလုပ္သား အမ်ားစုသည္ အလုပ္အကုိင္၊ လုပ္ခလစာနည္း ပါးျခင္း၊ ပုံမွန္ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း စသည္တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနရေသာ အေနအထားမ်ဳိး၌ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ နည္းပါးသူမ်ားအေပၚ  အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္ေန  .  .  .

မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၇ နာရီမွစတင္ကာ အလုပ္သမား ဆႏၵ ျပမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ညေန ၆ နာရီ၀န္း က်င္၌အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခင္လုပ္ခ တစ္နာရီလွ်င္ ၇၅ က်ပ္အစားက်ပ္ ၁၂၀ ျဖင့္ ေျပလည္မႈရရွိ၍ တိုင္ရီဖိနပ္ စက္႐ံုအလုပ္သမားမ်ား၏ ႏွစ္လၾကာ ဆႏၵျပမႈမ်ား ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေျခခံ လုပ္ခလစာႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမ လ ၉ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ၀န္း က်င္မွစတင္ကာ လိႈင္သာယာစက္မႈ ဇုန္၊ ဇုန္ (၄)၊ ၀က္မစြတ္၀န္ေထာက္ လမ္းရွိ High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံု (A)၊ (B) ႏွင့္ ယင္းစက္မႈဇုန္(၃)ရွိ UNNO Myanmar Yes အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု၌ စက္႐ံုအလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။
High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံုမွ ဆႏၵျပအလုပ္သမား ၂၀၀ ေက်ာ္မွာ  လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ယင္းဆံပင္တု စက္႐ံုမွ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္သမား႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း၊ ယင္းမွ တစ္ဆင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တိုင္းအလုပ္သမား႐ံုးသို႔ လည္းေကာင္း ကားမ်ားျဖင့္ သြားေရာက္ကာ ႐ံုးေရွ႕တြင္ စုေ၀းဆႏၵျပဳမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“မတ္လက လစာတိုးေပးဖို႔ သြားေျပာတာ သူေဌးခရီးထြက္ေနတဲ့ အတြက္ျပန္လာရင္ လုပ္ေပးမယ္ေျပာ ပါတယ္။ ထပ္ေစာင့္တာ ဘာမွမထူးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္ သြားေျပာေတာ့ သြားေျပာတဲ့ဌာနတစ္ခုပဲ တစ္ယာက္ က်ပ္ ၅၀၀၀ အထိပဲတိုးေပးပါတယ္။ ဌာနက လူအကုန္ေတာင္ မပါပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း တစ္ရက္ပ်က္ရင္ က်ပ္ ၈၀၀၀ အထိျဖတ္တာ၊ အိုတီ မဆင္းရင္ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ရတာ၊ အ စားအေသာက္အဆင္မေျပတာေတြ ကအစ ၾကံဳေတြ႕ရပါတယ္။ အဓိကေတာ့ အေျခခံလစာတိုးေပးဖို႔ပါ”ဟု High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံု(B)မွ လုပ္သက္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ရွိသူ မလဲ့လဲ့ခင္က ေျပာျပခဲ့သည္။
“တစ္ႏွစ္လံုးမွလည္း လစာကို က်ပ္ ၇၀၀၊ ၁၀၀၀ ေလာက္ပဲ တိုးေပး ပါတယ္။ အခုအေျခခံလစာ မတိုးေပးတဲ့အျပင္ ဆံပင္တုအ႐ုပ္ေခါင္းႏႈန္း ထားေတြလည္း တစ္ခုၿပီးရင္ သႀကၤန္ မတိုင္ခင္က က်ပ္ ၉၀၀၀ အထိ ေပးထားရာကေန အခုတစ္ေခါင္းကိုက်ပ္ ၇၀၀၀ အထိ ျဖတ္ခ်လိုက္တဲ့အတြက္ ဆႏၵျပရတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံု(B) မွ မခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း က ေျပာျပခဲ့သည္။
High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံုသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ကိုရီးယား ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္သည့္ စက္႐ံုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အလုပ္သမားဦးေရ ၂၀၀၀ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိၿပီး လုပ္ခလစာႏွင့္ပတ္သက္၍ စက္႐ံုတြင္း ပဋိပကၡသံုးႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတ္လတြင္ ဆႏၵျပမႈတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အလုပ္သမား တစ္ဦးလွ်င္ အေျခခံလစာက်ပ္ ၈၀၀၀၊ အလုပ္ခ်ိန္ မနက္ ၈ နာရီမွ ၅ နာရီ၊ အိုတီခ်ိန္ ည ၉ နာရီထိ မဆင္းမေနရ သတ္မွတ္ထားကာ တစ္လလွ်င္ အခ်ိန္ပုိေၾကး က်ပ္ ၈၀၀၀၊ လမ္းစ ရိတ္ က်ပ္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ အ႐ုပ္ေခါင္း တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ ၄၀၀၀ မွ က်ပ္ ၇၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ေပးေၾကာင္း၊ လုပ္သက္ ငါး ႏွစ္ရွိအလုပ္သမားတစ္ဦး၏ တစ္လစာ၀င္ေငြမွာ က်ပ္ေလးေသာင္းခြဲ ၀န္းက်င္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ပင္ ဆႏၵ ျပမႈေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ UNNO Myanmar Yes အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံတြင္ အလုပ္သမား ၁၃၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ရွားပါးစရိတ္တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ေတာင္း ဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
High-Art ဆံပင္တုစက္႐ံု (A)၊ (B) ႏွင့္ UNNO Myanmar Yes အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတို႔မွာ ေမလ ၉ ရက္ ေန႔တြင္ စက္႐ံုႏွင့္ အလုပ္သမား႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ညိႇႏိႈင္းေျပလည္မႈ မရရွိသည့္အတြက္ ေမလ ၁၀ ရက္ ေန႔အထိအလုပ္ခြင္ျပင္ပမွ ထပ္မံဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ ေတာင္းဆိုလို သည့္ အခ်က္မ်ားအလုပ္ရွင္ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းေျပလည္မႈကို စက္႐ံုႏွစ္႐ံုလံုး ရရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားမွာ တ႐ုတ္၊ မေလးရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ကိုရီးယားလူ မ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ကိုရီးယား လူမ်ဳိးပိုင္ဆိုင္သည့္ စက္႐ံုမ်ားမွ အလုပ္သမား ဆႏၵျပမႈမ်ား အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
“အခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္က အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ျပဳေပမယ့္ တခ်ဳိ႕စက္႐ံုေတြက ဒီလိုဖြဲ႕စည္းမွာ ကို ပိတ္ပင္ထားတာေတြ ရွိေနတယ္။ ေနာက္ႏိုင္ငံေတာ္က ေျပာင္းလဲေပမယ့္ နည္းေဟာင္းအတိုင္း ၀န္ထမ္းေတြ က်င့္သံုးေနတုန္းပဲ။ လုပ္ခလစာ အျပင္ ေနာက္ကြယ္က လူ႔အခြင့္အေရး၊ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးအမ်ားႀကီး ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြက မခံစားရေသးဘူး။ အခြင့္အေရးေတြ ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနရ တုန္းပဲ”ဟု အလုပ္သမားေရးရာ အမႈအခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသူေရွ႕ေန ဦးေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလုပ္ရွင္သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမား တစ္ဖက္ဖက္သည္ မိမိ၏နစ္နာ ခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ဦးခ်င္းအျငင္း ပြားမႈကုိ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔သုိ႔ တုိင္ၾကားႏုိင္ၿပီး အဆုိပါအဖြဲ႕ကသတ္ မွတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ဖ်န္ေျဖေပးမႈကုိ မေက်နပ္ပါက မေက်နပ္သူကုိယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊  တရား၀င္ လႊဲအပ္ထားေသာ ကုိယ္စားလွယ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ စီရင္ပုိင္ခြင့္ရွိေသာ တရား႐ုံးသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားေရးရာ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၂၃အရ သိရသည္။
အျငင္းပြားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလုပ္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ အလုပ္သမား တစ္ဖက္ဖက္၏ တုိင္ၾကားခ်က္အရ ျဖစ္ေစ၊ ၀န္ႀကီး၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျဖစ္ေစ၊ တုိင္းေဒသႀကီးသုိ႔ မဟုတ္ ျပည္နယ္အစုိးရ အဖြဲ႔၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ျဖစ္ေစ၊ အျခား နည္းလမ္းတစ္ခုခုအရ ျဖစ္ေစ သိရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိသည့္ စုေပါင္းအျငင္းပြားမႈကုိသက္ဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔သည္  အျငင္းပြားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သိရွိသည့္ သုိ႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိသည့္ေန႔ရက္ မွ တရား၀င္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားမပါ သုံးရက္အတြင္း ေျပၿငိမ္းေစရန္ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း၊ ထုိသုိ႔ဖ်န္ေျဖရာတြင္ ေျပၿငိမ္းမႈရရွိပါက ညႇိႏႈိင္းဖ်န္ေျဖေရး အဖြဲ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေစျခင္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းျပဳလုိေသာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ အစည္းသည္ အဖြဲ႔အစည္း၀င္အ လုပ္သမားအမ်ားစု၏ ဆႏၵျပဳခ်က္အရ သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္ မည့္ေန႔ရက္၊ ေနရာ၊ပါ၀င္မည့္ဦးေရ၊ နည္းလမ္းႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မည့္ အခ်ိန္ကာလကုိေဖာ္ျပ၍ သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွင့္အညီသက္ဆုိင္ရာအလုပ္ရွင္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္း ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ႔သုိ႔ သပိတ္ေမွာက္မည့္ ရက္မတုိင္မီအနည္း ဆုံး ၁၄ ရက္ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ထို႔ျပင္အလုပ္သမားမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးကုိ မထိခုိက္ေစဘဲ အမ်ားျပည္သူ၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းရန္ ၀န္ေဆာင္မႈျပဳမည့္ အနည္းဆုံး အေရအတြက္ကုိ အျငင္းပြားမႈ မတုိင္မီ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက “လက္ရွိအခ်ိန္ မွာစက္မႈဇုန္မွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေန တဲ့အလုပ္သမားေတြအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအေျခခံလုပ္ခ လစာအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။ ေနာက္ပိုင္း ဒါမ်ဳိးကိစၥေတြပါ လာႏိုင္တဲ့ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ေရးဆြဲေနတာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႐ုံးကို တင္ျပထားပါတယ္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးရင္ေတာ့ ဥပေဒအတိုင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အေနအထားသည္ ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ စတင္တုိးတက္စျပဳလာၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ ပိုမိုတိုးတက္လာႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု အလုပ္အကုိင္ေရးရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း အလုပ္အကုိင္ လုိအပ္သူဦးေရသည္ လုိက္ပါျမင့္တက္ေနကာ အထူးသျဖင့္ နယ္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ ေရာက္ရွိသူမ်ားျပားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အလုပ္အကုိင္ လိုအပ္ခ်က္ မွာ အလုပ္အကုိင္ ေပးအပ္ႏုိင္မႈႏွင့္ အၿပိဳင္ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေျခခံ လုပ္သားအမ်ားစုသည္ အလုပ္အကုိင္၊ လုပ္ခလစာနည္းပါးျခင္း၊ ပုံမွန္ ျဖစ္ျခင္း၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း စသည္တို႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ အတြက္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနရေသာ အေနအထားမ်ဳိး ၌ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္နည္းပါးသူမ်ား အေပၚ  အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ရန္လည္း လိုအပ္ေနသည္ဟု သိရွိရပါ သည္။
  ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ အထိ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕၏ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခလစာမ်ား
စဥ္   ႏိုင္ငံ တစ္ရက္လုပ္ခ(USD) တစ္လလုပ္ခ( USD)
ကေမၻာဒီးယား   ၁ .၆၇ ၅၀ .၀၀
ဗီယက္နမ္       .၈၃ မွ ၂ .၀၄ ၅၅ .၀၂ မွ ၆၁ .၁၃Karen Historys
အင္ဒိုနီးရွား     ၂ .၀၀ မွ ၃ .၇၃ ၆၀ .၀၆ မွ ၁၁၂ .၀၀
တ႐ုတ္(ရွန္ဟိုင္း)        ၁ .၉၆ မွ ၅ .၆၃ ၅၈ .၈၀ မွ ၁၆၈ .၈၇
ထိုင္း(ဘန္ေကာက္)    ၅ .၀၀ မွ ၆ .၈၂ ၁၄၉ .၉၄ မွ ၂၀၄ .၅၆
ဖိလစ္ပိုင္        ၅ .၃၆ မွ ၇ .၂၇ ၁၆၀ .၉၄ မွ ၂၁၈ .၂၂
မေလးရွား            ၈ .၆၆ မွ ၁၇ .၆၇ ၂၅၉ .၇၉ မွ ၅၃၀ .၂၅
ထိုင္၀မ္ -  မွ ၁၉ .၂၇  - မွ ၅၇၈ .၂၂
ေတာင္ကိုရီးယား         -  မွ ၂၈ .၆၇   - မွ ၈၆၀ .၁၂
၁၀ စင္ကာပူ            ၂၀ .၅၆ မွ ၆၁ .၆၈ ၆၁၆ .၇၆ မွ ၁၈၅၀ .၂၈
၁၁ ဂ်ပန္      ၆၁ .၂၆ မွ ၇၇ .၀၄ ၁၈၃၇ .၈၇ မွ ၂၃၁၁ .၂၂
၁၂ နယူးဇီလန္           ၆၀ .၈၃ မွ ၇၆ .၀၄ ၁၈၂၄ .၉၆ မွ ၂၂၈၁ .၂၀
၁၃ ၾသစေၾတးလ်   - မွ ၁၂၁ .၅၂  - မွ ၃၆၄၅ .၅၇
http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment