ပို၍ သမာသမတ္က်မည့္ စာစစ္ေဆာ့ဖ္၀ဲ တီထြင္ေဖၚထုတ္

Tuesday, 01 May 2012 08:20
 ျမတ္ပန္းရွင္
 
တကၠသိုလ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ အက္ေဆးေရးသားမႈကို က်ဴတာမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားက စစ္ေဆးရသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေနရာကို ကြန္ပ်ဴတာမ်ားျဖင့္ မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အစားထုိးေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
သုေတသနအဖြဲ႔တစ္ခုက လူသားမ်ားကဲ့သို႔ အက္ေဆးရမွတ္မ်ားကို စစ္ေဆးေပးႏုိင္မည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲဒီဇုိင္းကို ရွာေဖြဖန္တီး ထားၿပီျဖစ္သည္။

အုိဟုိင္းအိုတကၠသိုလ္က ပါေမာကၡ Mark Shermis ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔က စစ္ေဆးၿပီးသား အက္ေဆး အပုဒ္ေရ ၁၆၀၀၀ (တစ္ေသာင္းေျခာက္ေထာင္) ကို ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္၀ဲျဖင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ရာတြင္ တကယ့္လူသားမ်ား စစ္ေဆးသည့္နီးပါး မွန္ကန္ တိက်မႈရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။
“ဒီနည္းပညာကေတာ့ ဆရာေတြအေနနဲ႔ အက္ေဆး ပုဒ္ေရမ်ားမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္မယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အက္ေဆး ေရးသားမႈ တိုးတက္ လာေစဖို႔ အိမ္စာ မ်ားမ်ားေပးလို႔ရၿပီ။” Shermis က ေျပာျပခဲ့သည္။
ေဆာ့ဖ္၀ဲႏွင့္ နည္းပညာကို ၂ ႏွစ္ ၃ ႏွစ္အတြင္း တကမၻာလံုးသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။
ေရးသားထားသည့္စာ၏ သဒၵါ Grammar ႏွင့္ structure ၀ါက်တည္ေဆာက္မႈပံုစံအျပင္ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာကိုပါ စစ္ေဆးေပးမည့္ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို တီထြင္ႏုိင္မည္ဟုလည္း သိရပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာပညာရွင္မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စာအေရးအသား စစ္ေဆးမႈမွာ လူသားနီးပါး ထပ္တူျဖစ္ေၾကာင္းကို ေထာက္ခံၾက ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ပညာရွင္မ်ားကမူ ပညာေရးႏွင့္ စာစစ္ျပႆနာ ပိုတက္လာဖြယ္ရာ ရွိေနသည္ဟု ယူဆထားၾကပါသည္။
ျမန္မာျပည္မွာလည္း ၁၀ တန္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ စာေမးပြဲမ်ား၏ ရမွတ္ကို လူႏွင့္ မစစ္ေတာ့ဘဲ သမာသမတ္ ပိုရွိမည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာျဖင့္ အစားထိုး စာစစ္ေဆး ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာစစ္အဖြဲ႔ကို က်ေနာ္တို႔အားလံုး ၀ို္င္း၀န္း အႀကံျပဳသင့္ပါသလား။

0 comments:

Post a Comment