တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ UNFC မႇ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္္

Monday, 30 April 2012 02:21
တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ UNFC မႇ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ျဖင့္သာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔မႇာ ၂ ဖြဲ႔ရႇိၿပီး အဖြဲ႔(၁)မႇာ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕(၂)မႇာ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

UNFC မႇ ယခုအခါ ဦးေအာင္မင္းဦးေဆာင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔ျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပါေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပသည့္ မီဒီယာမ်ားႏႇင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက''UNFC က အစည္းအေ၀း လုပ္ပါတယ္။ UNFC ဆိုတာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ ၁၁ ဖြဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က ထုိင္းႏိုင္ငံ တစ္ဖက္ကမ္းမႇာ သူတို႔ အစည္းအေ၀း လုပ္တယ္။ အဲဒီကေန ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္လာတယ္။ အဲဒီအထဲက နံပါတ္တစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ဦးေအာင္မင္းႏႇင့္သာ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ပါပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဆင့္ ၃ ဆင့္နဲ႔ လုပ္တယ္။ ပထမအဆင့္က အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရး၊ ဒုတိယ အဆင့္က Political Dialogue၊ တတိယ အားလံုးပါ၀င္တဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီး လုပ္မယ္။ ၿပီးေတာ့မႇ တူတာမတူတာေတြ ညႇိၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္မႇတ္ထိုးမယ္ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အဆင့္ ၃ ဆင့္ နဲ႔လုပ္တာကို လက္ခံမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္လုပ္တဲ့ ပံုစံအတိုင္း လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္လက္ခံေပးမယ္၊ ကြၽန္ေတာ္လာေပးမယ္၊ ႀကိဳးစားေပးမယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္''ဟု မီဒီယာေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

လက္ရႇိတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏႇင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဦးေအာင္ေသာင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔(၁) ျဖင့္ KIA အဖြဲ႔မႇာ ေဆြးေႏြးၿပီး က်န္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၁၀ ဖြဲ႔မႇာ  ဦးေအာင္မင္း ဦးေအာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕(၂)ျဖင့္ ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးအပါအ၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ႀကီးႀကီးမားမား ေဆြးေႏြးရန္မႇာ KIA  အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔သာ က်န္ရႇိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''တိုင္းျပည္က တာ၀န္ေပးရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ ၀င္ရမႇာေပါ့။ သူတို႔ သေဘာက ၀င္ေစခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႐ိုးသားမႈ၊ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါတယ္''ဟု ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
  http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment