ကခ်င္တပ္ဖြဲ႔အတြင္း အမိန္႔တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္

 d                                                                   ေန႕စြဲ။ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ ဧျပီလ (၁၈) ရက္
သို႔
          တပ္မဟာ (၁/၂/၃/၄/၅) တပ္ရင္းမ်ားဌာနခ်ဳပ္
          ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး
အေၾကာင္းအရာ။         ရွမ္းလူမ်ိဳး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သတိထားရန္ အေၾကာင္းၾကားျခင္း
၁။       ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း KIA တပ္မဟာ အသီးသီးရိွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္္ ရန္သူ၏ စည္းရံုးသိမ္းသြင္းမႈ႕ေၾကာင့္ လက္နက္ခ် ထြက္ေျပးမႈ႕မ်ား အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေနသည္။
၂။ မၾကာမီ ရက္ပိုင္းအတြင္းက တပ္မဟာ(၅)မွ တကေက်ာ္ဆန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သည့္  အင္အား ၃၅ ဦးသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကို သစၥာေဖာက္ၿပီး ရန္သူ႕ထံ ကူးေျပာင္းသြားပါသည္။ ၎တို႕ အဖြဲ႕အား ေသဒဏ္ေပးၿပီး ျဖစ္၍  ေတြ႕သည့္ ေနရာတြင္ သတ္ျဖတ္သြားရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္။
၃။       တပ္မဟာ အသီးသီးတြင္ ရိွေသာ ဗမာ ႏွင့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး စစ္သည္မ်ားအား တက ေက်ာ္ဆန္းကဲ့သို႕ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မျဖစ္ပြားေစရန္အတြက္ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ သြားရန္၊ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးပမ္းပါက ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္အမိန္႕ကိုေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုပဲ ဖမ္းခ်ဳပ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၊ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖဲြ႕ အတြက္ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းရာတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ဗမာလူမ်ိဳးႏွင့္ ဗမာတပ္မေတာ္ တပ္သားေဟာင္းမ်ားကို စုေဆာင္းျခင္း မျပဳရန္ အေၾကာင္းၾကားသည္။
gwan_maw

(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္)
စစ္ရံုးခ်ဳပ္
K.I.A 
လိုင္ဇာၿမိဳ႕                 
                                                                             

0 comments:

Post a Comment