ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ဦးေရ ၁၈၀၀ေက်ာ္ လစ္လပ္ေနေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ ေျပာၾကား

  09 April 2012 10:08

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ခုတင္ ၂၀၀ ႏွင့္အထက္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု  ႀကီးမ်ားတြင္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ဦးေရ ၁၈၀၀ ေက်ာ္ လစ္လပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဖသက္ခင္၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။
လက္ရွိ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ မၾကာမီ ၀င္ေရာက္ရမည့္သစ္လြင္လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္ဦးေရ ၄၈၇ ဦးခန္႔ရွိၿပီး ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုရာထူး ၀န္အဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဗဟုိ၀န္ထမ္း တကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး) တြင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့သည့္ အရာထမ္းေလာင္း အေျခခံ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၅)သို႔ တက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါသစ္လြင္လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ အျပားတြင္ လစ္လပ္ေနသည့္ လက္ ေထာက္ဆရာ၀န္ရာထူးေနရာမ်ား တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
“ အခု အလုပ္၀င္ရမယ့္ ဆရာ ၀န္ေတြက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေနျပည္ေတာ္ မွာ လူေတြ႕ေရာ ေရးေျဖစာေမးပြဲပါ ေအာင္ၿပီးအရာထမ္းေလာင္းအေျခခံ သင္တန္းသံုးလ တက္ေရာက္ၿပီးသူ ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြက တစ္ ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိေနတဲ့ လက္ေထာက္ ဆရာ၀န္လစ္လပ္ေနရာေတြမွာတာ ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတိုင္ခင္တုန္းကေတာ့ ေဆးတကၠသိုလ္အားလံုးက ဆင္းတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြကို အစိုးရ၀န္ထမ္း အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ အားလံုးကိုခန္႔တယ္။ ေနာက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ်င္တဲ့သူေတြက  ေဖာင္ေတြတင္ရၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ လူေတြ႕နဲ႔ေရးေျဖစစ္ေဆးမႈခံရတယ္။  စစ္ေဆးမႈေတြေအာင္တဲ့သူမွသင္တန္း ေတြတက္ၿပီး  အစိုးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရတာပါ” ဟု က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုပါသည္။
“ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ေဆးေက်ာင္းၿပီးၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ့သက်န ဆင္းရတယ္၊၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မွာ ဘြဲ႕ရတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ဘြဲ႕ရထားတဲ့သူေတြကို အစိုးရအလုပ္လုပ္ ဖို႔အလုပ္မေခၚဘဲနဲ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေလာက္က်မွေခၚတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္မွာ အလုပ္မေခၚတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ ေစာင့္ လိုက္ရတယ္။ ၀င္ေျဖေတာ့လည္း လူ ၄၀၀ ေက်ာ္ပဲ ပါတယ္။ အခု အလုပ္၀င္မယ့္ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ အမ်ားစုက ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေအာင္ထားတဲ့ သူေတြမ်ားတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္အသင္းမွ လူငယ္ဆရာ၀န္ တစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
လက္ရွိ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာန က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ ေဆး႐ံုေပါင္း ၉၁၅ ႐ံုတြင္ အထူးကု ဆရာ၀န္ဦးေရ ၁၈၅၃ ဦး၊ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ ဦးေရ ၂၈၉၆ ဦး ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ေရာဂါႏွိမ္ႏွင္းေရး ဌာနမ်ားတြင္ ၆၃၃ ဦး စုစုေပါင္း ၅၃၈၀ ဦး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

0 comments:

Post a Comment