ျငိမ္ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေနခ်ိန္မွာ ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ တင္ျပေတာင္းဆို

Friday, 27 April 2012 21:59
 
ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႕က KNPP လူထုစည္းရံုးေရးဖြဲ႕ ဟာ ကရင္နီျပည္ ဒီးေမာဆိုျမိဳ႕နယ္ ေဒါတမၾကီးေက်းရြာအုပ္စုမွာ စည္ရံုးေရးဆင္းေနစဥ္ ေဒသခံလူထုမ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေနတဲ့ ကာလအေတာအတြင္း ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားေပးဖို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ “က်ေနာ္တို႕ ေက်းရြာအုပ္စုဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမိ်ဳးေၾကာင့္ အျခားေသာ တိုင္းျပည္နယ္ေတြနဲ႕ နိႈင္းယွဥ္ပါက အစစအရာရာ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေနာက္က်လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည္နွင့္ တျပိဳင္နက္ က်ေနာ္တို႕ ေက်းရြာအုပ္စုေတြအတြက္ အေျခအခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းေလးနက္စြာတင္ပါအပ္ပါတယ္” လို႕ ေဒါေညးခူရြာမွ (အျငိမ္းစားပညာေရး) ဦးသန္းတင္က ေဒါတမၾကီးေက်းရြာအုပ္စု ကိုယ္စား ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေဒသတြင္း လမ္းတံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္ ျပဳျပင္ေပးရန္၊ ပညာေရနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေဆာက္အံုမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္တိုးျမင့္ေပးရန္၊ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေလ်ာက္မႈရရွိရန္အတြက္ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားဖြင့္လစ္ေပးရန္၊ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိရန္နွင့္ လူမႈဆက္သြယ္ေရးအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာမ်ားအျပင္ အျခား လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ဆာင္ေပးဖို႕ သူကေတာင္းဆိုသြားပါတယ္။
ေဒသခံလူငယ္မ်ားကိုယ္ စား လူငယ္တဦးမွလည္း KNPPနဲ႕ေတြ႕ဆံုစဥ္မွာ အခုလိုေျပာၾကားသြားပါတယ္။
“ယခုအခါတြင္ ေက်းရြာ လူထုဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ လူငယ္ဆိုင္ရာ အသိ ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား ၊ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ပညာရပ္မ်ား၊ ရိုးရာစာေပး သင္ၾကားေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေစရန္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးျခင္း လူငယ္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ပါရန္ ေဖာ္ထုပ္တင္ျပအၾကံျပဳရင္  လူငယ္ထုကိုယ္စားျပဳ တင္ျပျခင္းကို နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။”
အမ်ဳိးသမီးထုကိုယ္စား ေမာ္စူးမယ္က KNPP  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအေပၚ အမ်ိဳးသမီးထုရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္ထားတာေတြကို ယခုလို ေျပာၾကားပါတယ္။
ကရင္နီျပည္တြင္းသို႔ ေကအဲန္ပီပီကုိယ္စားလွယ္မ်ား လူထုစည္းရံုးေရး ဆင္းေနစဥ္ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
“ယခုကဲ့သို႕ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈေတြ ေပၚေပါက္လာလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္မိပါတယ္။ ဒါအဲပင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈးမ်ား အမ်ိဳးသမီးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ ေပးနိုင္မယ္ဆိုတာ အၾကြင္းမဲ့ယံုၾကည္မိပါတယ္။”
KNPPနဲ႕ ေဒသခံလူထုေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ေဒသခံလူထုေတြက ေက်းရြာ ေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ေဒါတမၾကီးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းမွာ  ေက်းရြာေပါင္း ၈ ရြာ အိမ္ေျခ ၅၈၀ လူဦးေရေပါင္း ၄၆၆၁ဦး ရွိပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment