ကမၻာ့ဘဏ္႐ုံးခြဲ ျမန္မာျပည္တြင္ ဖြင့္မည္

on April 27, 2012 5:15 pm

 
ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ လာမည့္ ဇြန္ လ အတြင္း ႐ုံးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္သည္။
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ Pamela Cox (ဓာတ္ပုံ - Reuters)
အေရွ႕အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ကမၻာ့ဘဏ္ ဒု ဥကၠ႒ Pamela Coxက“ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ အေႂကြးအၿမီေတြ ဘယ္ ေလာက္ တင္ေနလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ျပန္ေလွ်ာ္ရမယ္ ဆုိတာေတြကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ႐ုံးဖြင့္တာပါ”ဟု ဆုိသည္။
ထုိ႔အျပင္ ဖြံၿဖိဳးေရး အကူအညီမ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအပုိင္းႏွင့္ ရသုံးမွန္းေျခ ေငြစာရင္း စသည္တုိ႔တြင္ ေလ့လာဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း Pamela Coxက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။
ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ အရည္အေသြး ပိုမုိ ျမင့္ မားလာေစေရးအတြက္ ကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ဘဏ္သုိ႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၃ သန္း၊ အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္(ADB)သုိ႔ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေႂကြးၿမီ ေပး ဆပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထုိေႂကြးက်န္မ်ားကုိ မေပးဆပ္သည့္အတြက္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္က အဆက္အသြယ္ျဖတ္ခဲ့သည္။
ဦးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ အစုိးရ လက္ထက္က ကမၻာ့ဘဏ္ အကူအညီျဖင့္ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ADB အကူအညီျဖင့္ လမ္းမ်ားေဖာက္လုပ္ျခင္း စသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။
စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္ကလည္း ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆက္ဆံေရး႐ုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္းကုိ ႀကိဳဆုိ ေၾကာင္းေျပာသည္။
“အခုလုိ ဆက္ဆံတာအရမ္းေကာင္းတယ္၊ သူတုိ႔ဆီက ေခ်းေငြက ပုံမွန္အတုိးႏႈန္းထက္ ေလွ်ာ့ယူတဲ့ Soft Lone ေတြဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေရးအတြက္ ဆက္ဆံသင့္တယ္”ဟု ဦးျမင့္က ဆိုသည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အဓိကအလွဴရွင္ႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈ တခ်ိဳ႕ကုိ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့ေသးသည္။ အလားတူ ဥေရာပသမဂၢ(EU)ကလည္း ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ တႏွစ္႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
ကမၻာ့ဘဏ္၏ အကူအညီျဖင့္လည္း ျမန္မာ့ ေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္ေရး ႏႈန္းထား ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ၿပီးခဲ့့သည့္ ရက္ပုိင္း သြားေရာက္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္လည္း ေႂကြးၿမီ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၂၇.၄ ဘီလ်ံႏွင့္ ေနာက္က်ေၾကး ၁၇၆.၁ ဘီလီယံ ကုိ ေလွ်ာ္ ေပးခဲ့ေသးသည္။

0 comments:

Post a Comment