ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ မ႐ုပ္သိမ္းသင့္


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ “စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး” မတည္ေဆာက္ နိုင္ေသးသ၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သိမ္းသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

အဓိက တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ၀င္သည့္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ (၃၆) ဖြဲ႔က ဧျပီ (၆) ရက္မွ (၇) ရက္ေန႔အထိ  ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ စုစည္းေတြ႔ဆံုျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအေပၚ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ (၁၀) ခ်က္ ထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းေၾကညာခ်က္တြင္ “ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ နိုင္ငံေရးေျဖရွင္းခ်က္ကိုအေျခခံသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မတည္ေဆာက္ေသးနိုင္သ၍ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မရုပ္သင့္ေခ်။” ဟု ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။


လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံတြင္ နိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားနွင့္ စစ္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းသာမက လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ၊ အဓမၼေျပာင္းေရြ႕မႈ၊ အဓမၼလုပ္အားခိုင္းေစမႈ၊ သြားလာေရးခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္မႈ၊ မုဒိန္းျပဳက်င့္မႈနွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မႈ၊ စသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္း အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္ (KDNG)မွ မ ဆိုင္းမိုင္က ေျပာသည္။

“လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံ နိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲလာတယ္ဆိုတဲ့အေပၚမွာ သူတို႔ကစီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈေတြရုပ္ သိမ္းလာတာျဖစ္တယ္။ တစ္ကယ္ပဲ စစ္မွန္တဲ့ နိုင္ငံေရးအေျခအေနက အခုလက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံမွာမျဖစ္ေပၚေသး တဲ့အတြက္ ဒီစီးပြားေရးရုပ္သိမ္းမႈက လံုး၀မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ျမင္တယ္။” ဟု သူမကေျပာသည္။

စစ္မွန္ေသာနိုင္ငံေရးေျဖရွင္းမႈမရွိေသးသည့္အခ်ိန္မွာ နိုင္ငံတကာကေန ၎တို႔၏ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္မႈ ရုပ္သိမ္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ လက္နက္ကိုင္ပ႗ိပကၡေတြ ပိုျပီးျဖစ္လာမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကိုေတြ႔ရေၾကာင္း ဆိုင္းမိုင္ က ဆက္ဆိုသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစု၌ အႏိုင္ရရွိခဲ့သလို ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္း ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ေျဖေလ်ာ့ရန္ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လာျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလာမည့္ ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ဘယ္လဂ်ီယံႏိုင္ငံ ဘရပ္ဆဲၿမိဳ႕၌ ဥေရာပသမဂၢအေနျဖင့္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရး က်င္းပရန္ရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးခ်မွတ္မႈမ်ား လုပ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရျပီး လက္နက္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းမွလြဲ၍ ပိတ္ဆို႔မႈအားလုံး ႐ုပ္သိမ္းႏိုင္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီသတင္းဌာန တြင္ ေရးသားထားသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမွ ၄င္းေၾကညာခ်က္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို နိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံ သည့္အဖြဲ႔အစည္း၊ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔၊ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံ အစိုးရအပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ရွိေသာ နိုင္ငံေရးပါတီနွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားထံသို႔ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုျပီး စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဆိုင္းမိုင္ကေျပာသည္။

0 comments:

Post a Comment