ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို အတည္ျပဳ

  on April 27, 2012 5:08 pm

 
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပမွ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ (FDI) မ်ား ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပထမဆံုး ႏုိ္င္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒကို ယခုက်င္းပေနသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ေနျပည္ေတာ္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တခုတြင္ အလုပ္သမတခ်ိဳ႕ ထမင္းစားရပ္နားေနသည္ကို ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - Reuters)
“ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို စ တင္တယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ပို႔တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို ပို႔လာတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္အတိုင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္တယ္” ဟု ရခုိင္တုိင္းရင္းသားမ်ား တုိးတက္ေရးပါတီ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဧရာ၀တီကို ေျပာသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ရန္မလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက လက္မွတ္ထုိးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဥပေဒအရ အသက္၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။
အဆုိပါ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒေၾကာင့္ ျပည္တြင္း အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားေငြ စသည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္က ရရွိလာႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း စီးပြားေရးေဆာင္းပါးရွင္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) က ေျပာသည္။
ယခုကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုိအပ္္ခ်က္အေပၚ ေတာင္းဆုိမႈ ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ဥပေဒတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာဘက္က တာ၀န္ေက်ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအပိုင္းသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ တဖက္ကလည္း စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူထားမႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။
“ဒါေပမယ့္ ဟိုဘက္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႔မႈေတြ တကယ္မ႐ုပ္သိမ္းရင္ကေတာ့ လာၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္” ဟု ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ဆုိသည္။
ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံမႈကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ႏႈန္းရွင္သတ္မွတ္ကာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၈၀၀ ဝန္းက်င္ျဖင့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ျမန္မာႏုိ္င္ငံဗဟိုဘဏ္က ပံုမွန္ ေၾကညာေပးသည္။
ယခု အမ်ိဳးသားလႊြတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ျခြင္းခ်က္တခ်ိဳ႕ ထည့္သြင္းထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေဂဟစနစ္၊ လူမ်ဳိး တခုခ်င္းစီ၏ ႐ိုးရာဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိခုိက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္သည့္လုပ္ငန္း စသည္တို႔ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္အက်ိဳးရွိသည္ဟု အစုိးရအဖြဲ႔က သတ္မွတ္လွ်င္ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို အစုိးရ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း ခြ်င္းခ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ား၊ ဧည့္နုိ္င္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံသား ျပဳခြင့္ရထားသူမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အထိ ႏွစ္ရွည္ ေျမငွားရမ္း သံုးစြဲခြင့္ရွိျခင္း၊ ႏုိ္င္ငံျခားေငြ တရား၀င္ ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခြင့္၊ မတည္ရင္းႏွီးခြင့္၊ လြႊဲေျပာင္းခြင့္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း မူပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား စသည္တုိ႔ကို ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခား တုိက္႐ုိက္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားကို အဓိက ဆြဲေဆာင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ဥပေဒသည္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္လည္း ၅ ႏွစ္ ေပးထားသည္။
အလုပ္သမားခန္႔ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စည္းကမ္းခ်က္ ၅ ခ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူက ႏိုင္ငံသား ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား ငွားရမ္းမႈကို ပထမ ၅ ႏွစ္အတြင္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဒုတိယ ၅ ႏွစ္တြင္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တတိယ ၅ ႏွစ္တြင္ ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ခန္႔ထားၿပီးျဖစ္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ေျပာသည္။
ယခင္က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ညႊန္ၾကားမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေရးႏွင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွမႈေကာ္မရွင္က အာမခံ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အဖြဲ႔၀င္ ၁၆ ဦးပါ အဆိုပါေကာ္မရွင္က သြင္းကုန္ ပုိ႔ကုန္ လုိင္စင္ခ်ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ငွားရမ္းသံုးစြဲလွ်င္လည္း ျမန္မာႏုိ္င္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို အမ်ားစု ငွားရမ္းရန္ စသည္မ်ား သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢ၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ စသည့္ ျမန္မာႏို္င္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားက ဆုိင္းငံ့၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။
အဆုိပါ ဥပေဒႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒတရပ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းလာၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း မေရရာေသးသည့္ စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူမႈဆုိင္ရာ ႐ုပ္သိမ္း၊ ဆုိင္းငံ့၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာ မထားႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာသည္။
“ဥေရာပကလည္း ၁ ႏွစ္ဆုိေတာ့ မေရမရာႀကီးပါ။ ဆုိင္းငံ့ဆုိတဲ့အဓိပၸာယ္က ေရွ႕ဆက္သြားမွာလား၊ သြားခ်င္သြားမယ္၊ မသြားခ်င္ မသြားဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္။ အမွန္ကေတာ့ တႏွစ္ၿပီးရင္ေတာ့ တုိးတက္မႈေတြ ရွိရင္ေတာ့ ဆက္ေတာ့ သြားမယ့္သေဘာေတာ့ရွိတယ္။ အေမရိကန္ကလည္း NGO တုိ႔၊ ဘာသာေရးတုိ႔၊ ေဘးရန္ အႏၲရာယ္တုိ႔ အဲဒါမ်ိဳးေတြ ပါတယ္။ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ မပါဘူး။ ထိထိေရာက္ေရာက္ႀကီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ၀င္လာမယ္လုိ႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ဘူး” ဟု ၎က ဆုိသည္။

0 comments:

Post a Comment