ျမ၀တီ၊ သကၤန္းညီေနာင္၊ ေကာ့ကရိတ္ ဒုတိယလမ္းသစ္ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ See Sang ကုမၸဏီလီမိတက္မႇ တည္ေဆာက္မည္

ေကာ့ကရိတ္-သကၤန္းညီေနာင္ လမ္းအူေၾကာင္းသစ္ျပ ေျမပုံ
အေရႇ႕အာရႇ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ အဓိကလမ္းအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ ျမ၀တီ-သကၤန္းညီေနာင္၊ ေကာ့ကရိတ္ ဒုတိယေျမျပန္႔လမ္းသစ္ကုိ ထိုင္းႏိုင္ငံ See Sang ကုမၸဏီလီမိတက္မႇ ရက္ေပါင္း ၈၄၀ အတြင္း အၿပီး တည္ေဆာက္ေဖာက္လုပ္ရန္ႏႇင့္ မၾကာမီရက္ပိုင္း၌ စတင္တည္ ေဆာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ေဆာက္လုပ္ေရးဌာနမႇ သိရႇိရသည္။
''See Sang  ကုမၸဏီကမၾကာခင္ ေရာက္လာေတာ့မႇာပါ။ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ လက္ရႇိတံတားေဟာင္း ၾက့ံခိုင္မႈအပိုင္း၊ ျမ၀တီ-သကၤန္းညီ ေနာင္လမ္းပိုင္း၊ ဒုတိိယလမ္းသစ္ရယ္ကို အရင္ဆံုး လုပ္ေဆာင္သြားမႇာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး ျမိဳ႕နယ္အင္ဂ်င္နီယာ႐ံုးမႇ တာ၀န္ရႇိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
နယ္စပ္ျမ၀တီျမိဳမႇ လက္ရႇိသြားလာေနေသာ သကၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ကရိတ္ ေဒါနေတာင္ေက်ာ္ ကုန္သြယ္လမ္းမႇလမ္းပိုင္းမႇာ ခရီးမိုင္ ၃၀ ရႇိျပီး ယခုေဖာက္လုပ္မည့္ ဒုတိယလမ္းမႇာ ၁၈ မိုင္၊ ၂၈ ဒသမ ၆၀၇ ကီလိုမီတာ ရႇည္လ်ားေၾကာင္း၊ လမ္းအက်ယ္ ၁၀ မီတာရႇိျပီး ႏိုင္လြန္ကတၲရာလမ္း အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္း၊ ျမန္မာ-အိႏိၵယလမ္းပိုင္းစီမံကိန္း၏ ဘီအဆင့္ ဒုတိယလမ္းပိုင္း ေရြးခ်ယ္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မူလသကၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ ကရိတ္လမ္းပိုင္းထက္ ၁၂ မိုင္ တိုေတာင္းသြားကာ ဘတ္ ၁၁၆၆  သန္း ကုန္က်ခံတည္ေဆာက္သြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
ျမ၀တီ-သကၤန္းညီေနာင္-ေကာ့ကရိတ္ ဒုတိယလမ္းမႇာ ဂ်ပန္ေခတ္က ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေသာ လမ္းအူေၾကာင္းလည္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္ခံေျမသား ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ေဒါနေတာင္ေရႇာင္ကြင္းကာ ညီေနာင္-တတံကူး-ေကာ့ႏြဲ႔၊ ေခ်ာင္းေတာင္-လႈိင္၀ရြာတြင္ လက္ရႇိလမ္းေဟာင္းႏႇင့္ ေပါင္းဆုံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။
အဆိုပါ လမ္းပိုင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မိုင္တိုင္ အမႇတ္ (၉၂/၇)မႇစတင္ကာ ခုနစ္ကီလိုမီတာ (၄ ဒသမ ၃၅၁၉) မိုင္ကုိ ျမ၀တီၿမိဳ႕နယ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက တာ၀န္ယူႀကီးၾကပ္ၿပီး ေကာ့ကရိတ္ဘက္ျခမ္း ၂၁ကီလိုမီတာ(၁၃ဒသမ၀၅၅၇)မိုင္ကုိ ေကာ့ကရိတ္ခ႐ိုင္ အင္ဂ်င္နီယာမႇဴးႀကီးက ႀကီးၾကပ္ၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ See Sang ကုမၸဏီလီမိတက္မႇ တာ၀န္ယူေဖာက္လုပ္ကာ အေျခခံအလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမႇ ေခၚယူလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
http://www.news-eleven.com

0 comments:

Post a Comment