ကရင့္ အမ်ဳိးသား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြႀကီး ၿပီးဆံုး

Saturday, 03 March 2012 09:23

ျဖဴျဖဴကို  K_04ေဖေဖၚ၀ါရီ (၂၇) ရက္ေန႔မွ က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္ လူမ်ဳိးေရးရာႏီွးေႏွာ ဖလွယ္ပဲြတရပ္ကို မတ္လ (၁) ရက္ေန႔တြင္ ျပီးဆံုး သြားပါသည္။ ဤေဆြးေႏြးပဲြကို ကရင္ျပည္နယ္ ဖါပြန္ၿမိဳ႔ နယ္၊ သံလြင္ျမစ္ေခ်ာင္း နံေဘးရွိ KNU နယ္စပ္ စခန္း တေနရာ၌ က်င္းပခဲ့ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ကရင္လူထု လူတန္းစား အဖြဲ႔အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ အေယာက္ ၄၀ ခန္႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။
“အမ်ဳိးသမီးေတြေတာင္းဆိုတာက  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းေကာင္းမြန္ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ နဲ႔ အလိမ္မခံရေအာင္ လုပ္ၾကဖို႔ေတာင္းဆို ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ျပည္တြင္း အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ ပတ္သတ္ပါတယ္။ သူတို႔က အေစာ္ကား ခံရတာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အသတ္ခံရတာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုေပါ့ နိုင္ငံျခားမွာ ရွိတဲ့ ကရင္အဖြဲ႔ေတြကို သတင္းေပးပို႔ႏိုင္ဖို႔ အဓိကကေတာ့ net work ေတြ ဖြဲ႔ဖို႔ေပါ့ အႀကံျပဳခဲ့သည္ဟု အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တင္ျပေၾကာင္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးက ေျပာ ပါသည္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကိုယ္စားလွယ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔ (KWO) လည္း ပါရမည္ဟု ေကအန္ယူက ဆံုးျဖတ္ ထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦးေရြးခ်ယ္ထားျပီး အေၾကာင္းအရာ အေပၚ မူတည္ျပီး အလွည့္က် သြားရန္ ရွိသည္ဟု သိရပါသည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ (၁) ေနာ္ဘလူး မင္းနိုက္ဇန္၊ (၂) ေနာ္ကေညာေဖာ၊ (၃) ေနာ္ဒါးဒါး၊ (၄)ျမိဳင္ဖိုး၊ (၅)ထူးေဖာ္ နွင့္ (၆)ေဖာ္ေဂး တို႔ျဖစ္ပါသည္။
ေကအန္ယူ၏ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ေရးကိုလည္း အဆိုျပဳခဲ့ပါသည္။ အနည္းဆံုး အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ပါ၀င္သင့္ျပီး အရည္ခ်င္းေပၚ မူတည္ျပီး က႑အလိုက္ ပါ၀င္သင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳ ခဲ့ပါသည္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးရမည့္ေနရာႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည့္ေနရာကိုလည္း ၾကားေနနိုင္ငံတေနရာတြင္ ျဖစ္ သင့္ျပီး၊မရႏိုင္သည့္အဆံုးမွသာ ျပည္တြင္းကိုေရြးခ်ယ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို တက္ေရာက္ၾကသည့္သူမ်ားသည္၊ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ အ ေျခေနႏွင့္ ျပည္တြင္းက ျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသ၊ ဖါးအံံံေဒသ တြင္ရွိေနေသာ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏အေျခေန မ်ားကိုေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျပီး အနာဂတ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
K_05ေကအန္ယူအေရးေပၚ ဗဟိုေကာ္မီတီ
အစည္းအေ၀း
(ဓါတ္ပံု - အင္တာနက္)
“ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တာကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးကိစၥကို သတိနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာက္ရြက္ဖို႔၊ ကရင္ေတြက တ ေယာက္နဲ႔ တေယာက္ contact ရွိဖို႔နဲ႔ မိခင္ ကရင္အစည္းရံုးကို တက္နိုင္သေလာက္ ကူညီပံ့ပိုးၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ သတင္းအခ်က္လက္ေတြကို မ်ွေ၀ဖို႔ နဲ႔ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးနဲ႔ ပတ္သတ္လာရင္ အားလံုး၀ိုင္း၀န္းျပီး ေတာ့ မိမိတို႔ရဲ့သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံက အစိုးရေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစကားေျပာဖို႔ အခ်ိတ္ဆက္ကြန္ယက္ အခ်ိန္မီ မလစ္ဟာ ေအာင္အျမဲ လုပ္ၾကဖို႔ ဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။” ဟု အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သူတဦးက ေျပာပါသည္။
ဤႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြသည္၊ ေကအန္ယူႏွင့္ အစိုးရၾကားေဆြးေႏြးေနေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကိစၥအေပၚတြင္ တမ်ဳိး သားလံုး၏အႀကံျပဳခ်က္လည္း လိုအပ္သျဖင့္ ေကအန္ယူက ကမကထ လုပ္ျပီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ ေဆြးေႏြး ပဲြသည္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

0 comments:

Post a Comment