လက္ေဆာင္ေပးတုိင္း ယူသင့္သလား

zarny win  iPhone လက္ေဆာင္ေပးတာ မယူဘူး တ့ဲ။ Supinya Klangnarong ဆုိတ့ဲ အမ်ဳိးသမီးပါ။ သူက NBTC လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ထုိင္းနုိင္ငံ အသံလႊင့္လုပ္ငန္း နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ေကာ္မရွင္ လူႀကီးတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတခုက သူ႔ကုိ မွတ္ဥာဏ္ 64GB ထည့္သြင္းႏုိင္တ့ဲ iPhone လက္ေဆာင္ေပးတ့ဲအေၾကာင္း ၾကာသပေတးေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ မ်က္ႏွာဖုံးမွာ ပါလာပါတယ္။

လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး NBTC ေကာ္မရွင္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ တိတိက်က် ေရးသားထုတ္ျပန္ဖုိ႔ သူက တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္ တ့ဲ။

လက္ေဆာင္ေပးလာတ့ဲ ျခင္းထဲမွာ iPhone နဲ႔အတူ ဗုဒၶဆင္းတု၊ ေကာ္ဖီ နဲ႔ သစ္သီး၀လံေတြပါတယ္၊ ေစ်းႀကီးတ့ဲ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေတြဟာ အက်ဳိးစီးပြားဆုိင္ရာ ပဋိပကၡကုိ ျဖစ္ေစတယ္ လုိ႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

အစုိးရ၀န္ထမ္းတဦးဟာ ဘတ္ ၃,၀၀၀ (ေဒၚလာ တရာ) ထက္ ပုိတ့ဲ လက္ေဆာင္ပစၥည္းကုိ လက္မခံရဘူး ဆုိျပီး အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စည္းကမ္းခ်က္ထုတ္ထားတာကုိလည္း သူက ေထာက္ျပပါေသးတယ္။

ဒီလုိ တန္ဘုိးႀကီးပစၥည္းကုိ လက္ခံရင္ ဌာနရဲ႕၊ အဖဲြ႔အစည္းရဲ႕သိကၡာပုိင္းဆုိင္ရာ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္ လုိ႔ သူက ဆုိပါတယ္။

iPhone လက္ေဆာင္ကုိ ျငင္းလုိက္တ့ဲ Supinya

ထုိင္းမွာ ၀န္ထမ္းေတြက ဒီလုိအေနအထား ရိွတယ္ ဆုိရင္ သတင္းသမားေတြကေရာ ဘယ္လုိလဲ?

ထုိင္းနုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္တ့ဲ စာနယ္ဇင္းက်င့္၀တ္ဆုိင္ရာစည္းကမ္းခ်က္ ၃၀ ထဲက အမွတ္ ၂၂ မွာ အခုလုိ ဆုိထားပါတယ္။

"စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ တန္စုိးလက္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ တန္ဘုိးႀကီးလက္ေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ အခြင့္အေရး မယူရ။ သတင္းပုိ႔ျခင္းအား တုိက္ရုိက္ သုိ႔မဟုတ္ သြယ္၀ုိက္ လႊမ္းမုိးမႈ ရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္"


တုိက္ဆုိင္လုိ႔ ေဖာ္ျပရမယ္ ဆုိရင္ ဧရာဝတီကေရာ ဘယ္လုိလဲ?
ဧရာဝတီသတင္းဌာန စာနယ္ဇင္းက်င့္ဝတ္လမ္းညႊန္ http://www.bur.irrawaddy.org/index.php/2011-06-21-05-45-10 မွာ လက္ေဆာင္ပစၥည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခုလုိ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္ရယူသည့္ ေနရာမွေပးေသာ အခမဲ့လက္မွတ္မ်ား၊ တည္းခိုရန္ ေနရာ မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္း ေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ လက္ခံျခင္းမျပဳရပါ။ အႏုပညာျပပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၊ စာအုပ္ျပပြဲ၊ ကားျပပြဲ၊ ရုပ္ရွင္၊ အားကစားပြဲမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ သတင္းယူသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ထံုးစံအားျဖင့္ ေပးေလ့ရိွေသာ လက္မွတ္မ်ားကို လက္ခံႏိုင္သည္။

သတင္း အခ်က္အလက္ေပးသူထံမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၂၀(ထိုင္းဘတ္ ၆၀၀ ခန္႔)ထက္ မပိုေသာ သင့္တင့္သည့္ ေန႔လယ္ စာ သို႔မဟုတ္ ညစာ သို႔မဟုတ္ အခ်ဳိရည္မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံျခင္းကို လက္ခံႏိုင္သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ယဥ္ေက်းစြာျဖင့္ ျငင္းပါ။ သံသယရိွဖြယ္ ဖိတ္ၾကားခ်က္မ်ား လက္ခံရရိွပါက အယ္ဒီတာႏွင့္ တာ၀န္ခံအယ္ဒီတာမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္ ယူသင့္သည္။

သတင္းေထာက္မ်ားသည္ အျခားသတင္းဌာနမ်ားမွ ေပးေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လက္မခံရ။ အဖြဲ႕အစည္းတခု သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္တဦးက ၎၏အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သတင္းေရးသားေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေရးသားျခင္း မျပဳရန္ အတြက္ ေပးေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို လက္မခံရ။

0 comments:

Post a Comment