အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ အစိုးရတို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုး

Wednesday, 07 March 2012 18:31

ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအဲန္ပီပီ)ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ယေန႔ မတ္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ ပဏာမ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးၾကသည္။
ေကအဲန္ပီပီမွ အတြင္းေရးမွဴး ၁ ခူဦးရယ္ ဦးေဆာင္ေသာ ေကအဲန္ပီပီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အစိုးရမွ ရထား ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔သည္ (၁) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ ကိစၥ၊ (၂) ဆက္ဆံေရး စခန္းကို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူသည့္ သင့္ေတာ္ရာ ေနရာ၌ (လက္နက္ မပါ) ထားရိွရန္ ကိစၥႏွင့္ (၃) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္ ေန႔ရက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ ေနရာတို႔ကို ညိွႏႈိင္းရန္ ကိစၥ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေကအဲန္ပီပီ အတြင္းေရးမွဴး ၂ ေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။
ေကအဲန္ပီပီမွ လက္မွတ္ေရးထိုးေနခ်ိန္ (ဓါတ္ပံု-ေကတီ)
၎က “အခု အစိုးရနဲ႔ ေကအဲန္ပီပီက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖုိ႔ ဆက္ဆံေရးရံုးေတြ ထားရွိဖုိ႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ နယ္ေျမ ျဖတ္သန္းသြားလာရင္ အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္။ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးလုိက္ၿပီ” ဟု ေျပာသည္။
ေကအဲန္ပီပီမွ တင္ျပေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ ၂၀ ထဲတြင္ အစိုးရဘက္က အခ်ဳိ႕အခ်က္မ်ားကို မူအားျဖင့္ သေဘာတူလက္ခံထားေသာ္လည္း (၁) ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ား အားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းရန္၊ (၂) တပ္ဖြဲ႔၊ တပ္ရင္းႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ လူထုအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည့္ တပ္စခန္းမ်ားကို အပစ္အခတ္ သေဘာတူညီၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အတြင္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ (၃) ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရန္ စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ညိွႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး အခ်ဳိ႕အခ်က္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ တင္ျပန္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေအာင္ဆန္းျမင့္က ေျပာသည္။
ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ားသည္ ဆင္းရဲဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ အစိုးရတို႔မွာ စစ္ေရး ရပ္ဆိုင္းၿပီးပါက သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ေခၚယူျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ေကအဲန္ပီပီ ဒု-ဥကၠဌ ေအဘယ္တိြဒ္က ေျပာသည္။
“က်ေနာ္တုိ႔ အျမင္က ေထာင္ေျခာက္ပဲေနာ္။ ေထာင္ေခ်ာက္ထဲ ကရင္နီ တခါ ၀င္ၿပီးၿပီ။ ၁၉၉၅ ခု တခါ ၀င္တယ္။ ၀င္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ၁၆ ခ်က္ လုပ္တယ္။ ဗမာက နားမေထာင္ဘူး။ အဲဒါ ကရင္နီ ျပန္ၿပီးေတာ့ တုိက္ပြဲ ျဖစ္တယ္။ ေထာင္ထဲ က်ေနာ္တုိ႔ မ၀င္ရင္ မေကာင္းဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ မ၀င္ရင္ တရားခံ ျဖစ္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မလုိခ်င္ဘူး ေျပာလုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ၀င္မယ္။ ၀င္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ အေျခအေန တင္ျပေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ ရမယ္။ သူတုိ႔ သေဘာထား ရွိခဲ့မယ္ဆုိ က်ေနာ္တုိ႔ ဆက္ေဆြးေႏြးမယ္။ မရွိဘူးဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ကေန ျပန္ထြက္မယ္ ဒါပဲ” ဟု ၎က ေျပာသည္။
ယခု အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကအဲန္ပီပီဘက္မွ ခူဦးရယ္ ေခါင္းေေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးအျပင္ ကရင္နီျပည္မွ  ျငိမ္းခ်မ္ေရး အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ၇ ဦး ပါ၀င္ၿပီး အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ကိုယ္စားလွယ္ ၇ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။
ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ  UNHCR ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ Mr. Hanten Feld၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၿဗိတိသွ်သံ႐ံုး ဒုတိယအတြင္း၀န္ Mr. Joe Fisher၊ အဂၤလန္ သံအမတ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေမရိကန္သံ႐ံုး ေကာင္စစ္၀န္ Mr. Andrew Webster တုိ႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။
သေဘာတူထားသည့္အခ်က္မ်ား
ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ယင္းအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ ပဏာမအဆင့္ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။
ေကအဲန္ပီပီႏွင့္ ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရး အဖြဲ႔ (န၀တ) စစ္အစိုးရတို႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အခ်က္ ၁၆ ခ်က္ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၃ လ ၾကာၿပီးေနာက္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔က စ၍ ျပန္လည္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၁ - ဦးေအာင္မင္း - ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
၂ - ဦးခင္ရီ - ျပည္ေထာင္စု လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီး
၃ - ဦးခင္ေမာင္စိုး - ျပည္ေထာင္စု လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီး
၄ - ဦးသန္းေဌး - ျပည္ထာင္စု စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး
၅ - ဦးခင္ေမာင္ဦး - ကယားျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္
၆ - ဦးစိုးသိန္း - ျပည္ေထာင္စု စက္မႈဝန္ႀကီး
၇ - ဦးညဏ္ထြန္းေအာင္ - ျပည္ေထာင္စု သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး
ႏုိင္ငံတကာက အဂၤလန္ သံအမတ္၊  အေမရိကန္သံအမတ္ ႏွင့္ UNHCR ကိုယ္စားလွယ္ ပါဝင္တက္ေရာက္သည္။
ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တုိးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
၁။ ခူဦးရယ္ - ပါတီ အတြင္းေရးမွဴး-၁ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
၂။ ခူဒယ္နီယာယ္ - ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မီတီ၀င္
၃။ ေဒးေဒးေဖာ - ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မီတီ၀င္
၄။ ေရႊမ်ိဳးသန္႔ - ပါတီ အရံ ဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္
၅။ ခူေညးရယ္ - ပါတီ အရံ ဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္
၆။ ဆရာမ ဘြီးေဖာ - ပါတီ အရံ ဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္
၇။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဘီထူး - ပါတီ ဗဟုိ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မီတီ၀င္၊ ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
၈။ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းႏုိင္ - ပါတီ ဗဟိုေကကာ္မီတီ၀င္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္
၉။ ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး အယ္မြီး - ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းမွဴး၊ အမွတ္ ( ၁ ) တပ္ရင္း
၁၀။ ဗုိလ္ႀကီး ညားရယ္ - ကရင္နီျပည္ တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီး ဒုတိယတန္း
၁၁။ ခူတီရယ္ ဖားမူး - ကရင္နီျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ အမွတ္ ( ၂ ) ခရိုင္၊ ျပည္ထဲေရး ဌာနႏွင့္ ရံုး အဖြဲ႔သား ၄ ဦး ပါ၀င္သည္။
ေကအဲန္ပီပီမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္မ်ား
၁။ ဆရာေတာ္ ဆုိေတးရုိ၊
၂။ ဆရာေတာ္ စတုိင္လံု
၃။ ဆရာေတာ္ Mark ဖဲဘ်ား
၄။ ဆရာေတာ္ ေက်ာ္ထူး
၅။ ဆရာ ဆာေလာလာ
၆။  ခင္ေမာင္ခ်ိဳ ႏွင့္ ဦးၾကည္စိန္ စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္ ေကအဲန္ပီပီမွ  အစိုးရအား ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ (၂၀)
၁။ ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားအားလုံးကို ရပ္ဆိုင္းရန္
၂။ တပ္ဖြဲ႔၊ တပ္ရင္းႏွင့္တပ္စခန္းမ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႔ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္နွင့္ လူထုအား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစသည့္ တပ္စခန္းမ်ားကို အပစ္အခတ္သေဘာတူညီၿပီးသည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) ရက္အတြင္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္။
၃။ ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေနရာ သတ္မွတ္ခ်ထားျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသြားလာေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရုံးဖြင့္လွစ္ေရး ကိစၥ။
၄။ ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ထားရန္။
၅။ ကရင္နီျပည္အတြင္း အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူတိုင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသးရန္။
၆။ ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ေရးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို တျခားတိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ားနွင့္ တခ်ိန္တည္း ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေက်ညာသြားရန္။
၇။ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျပီး အေျခအေန တည္ျငိမ္ျပီဟု ေသခ်ာေစျပီး အာမခံေပးႏိုင္သည့္ အခ်ိန္က်မွသာ ျပည္တြင္းပုန္းေအာင္းေနထိုင္သည့္ လူထုမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ထပ္မံညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မည္။
၈။ ကရင္နီျပည္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အၾကီးစားစီမံကိန္းမ်ားနွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေနမႈ မျပီးျပတ္ေသးသည့္ ကာလအတြင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္။
၉။ တပ္ဖြဲ့အသီးသီးမွ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘဝလုံၿခံဳမႈကို ထိပါးေစေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္။
၁ဝ။ ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိ အစိုးရနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားျပီး အသြင္ေျပာင္းသြားျပီးသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားနွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း စစ္ေရးပဋိပကၡ မရွိေစရန္အတြက္ အစိုးရမွ တာဝန္ယူေပးသြားရန္။
၁၁။ လက္ရွိက်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္။
၁၂။ လူထုစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။
၁၃။ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိရမည္။
၁၄။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ယွက္ႏြယ္ျပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရသူမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံးကို လြတ္ေပးရမည္။
၁၅။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္အဖြဲ႔ထားရွိရန္နွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်ျပသြားမည္။
၁၆။ အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးပုဂိၢဳလ္ကို ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သက္ေသမ်ားအျဖစ္သာ ပါဝင္ တက္ေရာက္နားေထာင္ေစရမည္။
၁၇။ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္။
၁၈။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေနာက္ (၆)လအတြင္း တတိုင္းတျပည္လုံးအသြင္ ေဆာင္သည့္ နိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ စတင္ႏိုင္ရန္ အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။
၁၉။ ေကအဲန္ပီပီအား တရားမဝင္အသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေက်ညာထားျခင္းမွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္။
၂၀။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ နွစ္ဘက္စလုံးမွ တာဝန္ယူမႈနွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္။

0 comments:

Post a Comment