ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာပညာေရး

Wednesday, 29 February 2012 04:52
တင္ညြန္႔

ကမၻာ့ဘဏ္ (World Bank) လို အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကေန ပညာေရးစိတ္ဝင္စားတဲ့တိုင္းျပည္ေတြမွာ လိုက္လံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနတဲ့ ပေရာဂ်က္ေတြကို လူသိနည္းပါတယ္။
ႏိုင္ငံငယ္ေလးေတြျဖစ္တဲ့ ဥပမာ− ဥ႐ုေဂြး နဲ႔ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာေတာ္လွန္ေရးအတြက္ နည္းပညာလက္နက္ေတြကို တပ္ဆင္ေပးေနတာ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့အျခားအစိတ္အပိုင္းေတြျဖစ္တဲ့ အေရွ႕ ဥေရာပနဲ႔ အာရွအလယ္ပိုင္းေတြမွာပါ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္မွျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတာ ပညာလႈိင္းေတြ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္လာရတာပါ။
ကမၻာ့ဘဏ္ကေန အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ပညာေရးမွာနည္းပညာကို အသုံးခ်ေရးပေရာဂ်က္ႀကီးတစ္ခု ရွိပါတယ္။ အဲဒီပေရာဂ်က္ကို Russia E-Learning Support Project လို႔ေခၚပါတယ္။ မက္ဆီဒိုး နီးယားႏိုင္ငံကလည္း ပထမဦးဆုံး “ႀကိဳးမဲ့တိုင္းျပည္” (Wireless Country) ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေဘာ္လ္ကန္မွာလည္း မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အြန္လိုင္းနဲ႔သင္ၾကားေနတာ ၅ ႏွစ္ ေလာက္ ေတာင္ရွိေနၿပီ။ အက္စ္တိုးနီးယားနဲ႔ ပစိဖိတ္ကၽြန္းစုထဲက Nius လိုကၽြန္းႏိုင္ငံေလးေတြမွာေတာင္ ပညာေရးကို နည္းပညာနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတာေတြ႕ရတယ္။
အေရွ႕ဥေရာပနဲ႔ အေနာက္အာရွရဲ႕ လမ္းဆုံမွာရွိေနတဲ့ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာလို ႏိုင္ငံေသးေသးေလးမွာ laptop ကြန္ ပ်ဴတာေလးေတြကို မူလတန္းေက်ာင္းေတြမွာ ခြဲေဝေပးထားတယ္။ မူလတန္းေက်ာင္းေတြရဲ႕ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္း (စာေမးပြဲ) ကို အြန္လိုင္းကေန ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပဲစစ္ေဆးမႈေတြ လုပ္ေနေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ မူလတန္းကစၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေတြကို မျဖစ္မေန ကိုင္ကို ကိုင္လာရေတာ့တယ္။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ ကြန္ပ်ဴတာပညာေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေရွ႕ေျပးအစီအစဥ္အေနနဲ႔ Netbook အလုံး ၂၅၀၀ ကို ပထမတန္းေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ ဆရာေတြအတြက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကစၿပီး ခြဲေဝေပးပါတယ္။ ခုဆိုရင္ “Buki” လို႔ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာအလုံးေပါင္း ၆၀၀၀၀ ကို အစိုးရအေနနဲ႔ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္။
ဘူကီ netbook ေတြဟာ Intel ထုတ္ Classmate ဆိုတဲ့ laptop ေတြကို ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ ရွိတဲ့ ေဒသခံ ကြန္ပ်ဴတာ ကုမၸဏီတစ္ခုကေန ျပန္လည္ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖတ္စာအုပ္ေတြနဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ အျခားေဆာ့ဖ္ဝဲေတြကို ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ထည့္ေပးထားတယ္။ Art ဆိုတဲ့ ဂိမ္းအပါအဝင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကစီစဥ္ထားတဲ့ အျခားပညာေရးဆိုင္ရာ ဂိမ္းေပါင္း ၅၀ ေလာက္ကို လည္းထည့္သြင္းေပး ထားတယ္။
အစိုးရအေနနဲ႔ စာ႐ြက္ေပၚမွာေျဖေနရတဲ့ စာေမးပြဲေနရာမွာ စာ႐ြက္မဲ့ အြန္လိုင္း test ကို အစားထိုးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ ေတာင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာေရးအတြက္ laptop ထုတ္လုပ္မႈေတြကို လူသိမ်ားပါတယ္။ ေပၚတူဂီနဲ႔ ဗင္နီဇြဲလား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနဲ႔ ဆူရီနာမီႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ ပညာေရးအတြက္ link ေတြလုပ္ေနၾကတာကိုေတာ့ လူသိနည္းပါတယ္။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ ဘူကီ laptop ေတြကို မူလတန္းအဆင့္ေလာက္ကတည္း သုံးၾကတယ္။ အဲဒီမ်ိဳးဆက္ကို ဘူကီမ်ိဳးဆက္လို႔ သတ္မွတ္ၾကတယ္။ အလယ္တန္းအဆင့္ၿပီးရင္ program ေတြေရးႏိုင္ေအာင္ မူလတန္း မွာကတည္းက အေျခခံတစ္ခု ခ်ေပးလိုက္တာပါ။
မႏွစ္က ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး စာေမးပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ပထမဦးဆုံးစလုပ္တယ္။ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ စာေမးပြဲစနစ္ေတြမွာ မသမာမႈေတြပေပ်ာက္ေရးကို ဦးတည္တာလို႔လည္းဆိုတယ္။ ေက်ာင္းထြက္ လက္မွတ္ရစာေမးပြဲတိုင္းကို ကြန္ပ်ဴတာစနစ္နဲ႔ စစ္ေဆးမယ္ဆိုတာ အျခားႏိုင္ငံေတြအတြက္လည္း စိန္ေခၚခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေစတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာကို အေျခခံေသာစစ္ေဆးမႈဆိုတာ မျဖစ္မေနလိုက္လုပ္ရေတာ့မယ့္ စစ္ေဆး နည္းဆိုတာကို လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သလိုလည္း ျဖစ္သြားတယ္။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာအစိုးရအေနနဲ႔ စာေမးပြဲကို စာ႐ြက္နဲ႔စစ္ေဆးတဲ့စရိတ္ေတြအားလုံးကို ျဖတ္ခ်လိုက္တယ္။ ေက်ာင္း ေတြမွာ စာေမးပြဲကို ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ပဲစစ္ေဆးရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းလိုက္တယ္။ စာေမးပြဲကို အြန္လိုင္းမွာပဲ ေျဖဆိုခြင့္ရွိ တယ္ဆိုေတာ့ ေက်ာင္းေတြမွာ အိုင္စီတီနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္လာၾကရေတာ့တယ္။
ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္က ေက်ာင္းသားေပါင္း ၄၄၀၀၀ ဟာ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေလ့လာရတယ္။ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူေတြေ႐ြးရတယ္။ ေက်ာင္းစစ္စာေမးပြဲကို တစ္ရက္ တစ္ဘာသာ ၈ ရက္ ေျဖရတယ္။ စာေမးပြဲေျဖၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းေအာင္/႐ႈံးသိေအာင္ ထုတ္ျပန္ေပးတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ေျဖဆိုမႈေတြကို အကဲျဖတ္ေလ့လာသူေတြကလည္း ေလ့လာေနၾကတယ္။
ေက်ာင္းေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ စာေျဖမယ့္ေက်ာင္းသားေတြက ေနရာယူရတယ္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ ခုံနံပါတ္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ logged in လုပ္ၿပီး စာရင္းသြင္းရတယ္။ စာေမးပြဲႀကီးၾကပ္သူက သက္ဆိုင္ရာ အြန္လိုင္းစာေမးပြဲအတြက္ code ကို လာေျပာလိမ့္မယ္။ ႐ိုက္သြင္းၿပီးရင္ ေက်ာင္းသားက ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီ။
ဆလိုေဗးနီးယားပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕ မဟာေပါက္ကြဲမႈႀကီး “Big Bang” လို႔တင္စားပါတယ္။ ပညာေရးမွာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈကို အစပိုင္းမွာ ႀကီးမားစြာ လုပ္ေဆာင္လိုက္ရေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ပိုၿပီးျမန္ေကာင္းသက္သာ ေစလာႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကေျပာပါတယ္။
ေဂ်ာ္ဂ်ီယာမွာ ဘူကီမ်ိဳးဆက္ကို ထူေထာင္လိုက္ရတာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအားလုံးကို တပ္လွန္႔ႏႈိးလိုက္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ နည္းပညာဝန္းက်င္တစ္ခုကို တစ္ခု တည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလို႔ရတာမဟုတ္ေတာ့ ေရျမင့္ၾကာျမင့္ လိုက္ေျပာင္းရတာေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာလိမ့္မယ္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုကို တြန္းလို႔ရရင္ရ၊ မရရင္ ဆြဲတင္ရပါတယ္။ လူထုအားနဲ႔မရရင္ အစိုးရအားကို ယူရ တယ္။ အစိုးရက ေပၚလစီကိုခ်ၿပီး ဥပေဒေတြထုတ္ျပန္သင့္တာ ထုတ္ျပန္ေပးရတယ္။ အေျမာ္အျမင္ႀကီးတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္သူ အားကိုးေလာက္တဲ့ အစိုးရမ်ိဳးေတြမွာ စီမံခ်က္တစ္ခုဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္တတ္တယ္။
ေက်ာင္းေတြမွာ စာေမးပြဲကို စာ႐ြက္နဲ႔ေျဖလို႔မရေတာ့ဘူးလို႔ အမိန္႔ထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသားေတြေရာ မိဘေတြပါ ျပဴးျပာသြားၾကတယ္။ အေတြ႕အႀကဳံမရွိၾကေပမယ့္ ျဖစ္ေအာင္လိုက္လုပ္ၾကတယ္။ တစ္ပတ္ ေလာက္ႀကိဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔ အလုပ္ေတြ႐ႈပ္ကုန္ၾကတယ္။
ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အစမ္းေျဖဆိုတာေတြ လုပ္ၾက တယ္။ ေမလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အြန္လိုင္းစာေမးပြဲကိုစစ္ေဆးဖို႔ ေၾကညာထားတယ္။ မသမာမႈကင္း ေသာ၊ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာ၊ ရလဒ္ကိုခ်က္ခ်င္းသိႏိုင္ေသာ၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေသာ ပညာေရးတစ္ခုျဖစ္ ေအာင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံက ႀကံေဆာင္ေနပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္တယ္ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါလိမ့္မယ္။
ဘာေျပာေျပာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ကိုလုပ္ကိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အသိတရားေတြနဲ႔ တကယ္ျဖစ္ခ်င္လို႔ တကယ္လုပ္ေနၾကတာကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးရပါလိမ့္မယ္။

0 comments:

Post a Comment