ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁ရက္ေန႔က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားThursday, 01 March 2012 16:37

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေနစဥ္ - Photo : AFP
နိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ တာဝန္ယူျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ မတ္လ ၁ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၌ မိန္႔ခြန္းတစ္ရပ္ ေၿပာၾကားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

- "တစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တာေတြ ရွိသလို စိန္ေခၚမႈေတြလည္း အမ်ားအျပား ေတြ႔ဆံုရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေပၚ သံသယရွိေနသူေတြ၊ မယံုမၾကည္ျဖစ္ေနသူေတြ၊ ျပည္တြင္းမွာေရာ ျပည္ပမွာပါ အမ်ားၾကီး ရွိေနတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိဘ ျပည္သူေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရစနစ္မ်ဳိးစံုကို ေတြ႔ၾကံဳ ခံစားခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပကတိ အေျခအေနမွန္ေတြကို ၾကည့္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာ ဘယ္လိုအစိုးရမ်ိဳး ျဖစ္မလဲဆိုတာကို အကဲျဖတ္ၾကမွာ ျဖစ္သလို ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ သမိုင္းေၾကာင္းအတြက္ အထူးပဲ အေရးၾကီးလွတဲ့ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးေလးနက္နက္ သိရွိ နားလည္ ခံယူထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။"

- ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္၊ ပါဝင္ႏိုင္သူေတြ အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ရရွိေရး ကိုလည္း All Inclusive Political Process ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးမွာ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ ရရွိေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ တစ္ႏွစ္တာကာလ သက္တမ္းအတြင္းမွာ အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၈၀၀၀ ေက်ာ္ကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ျပန္ၾကည့္ရင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အၾကိမ္ေရ အမ်ားဆံုးေပးခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းအသစ္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရရွိေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းျပီး ဇန္နဝါရီလအတြင္းမွာ ႏွစ္ၾကိမ္တိုင္တိုင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

- "ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ All Inclusive Political Process မွာ ေခတ္အဆက္ဆက္က အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုေနၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြ ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔က အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ ဒီႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားေတြ အားလံုး တန္းတူရည္တူ ပါဝင္ခြင့္ရရွိဖုိ႔ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသြးရင္းညီကို တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေခတ္အဆက္ဆက္ အေကာင္အထည္ မေပၚခဲ့တဲ့အိပ္မက္၊ လြင့္ပ်ယ္ေပ်ာက္ပ်က္ ခဲ့ရတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ ကင္းေဝးျပီး အထင္အျမင္ လြဲမွားခဲ့တာေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရ လက္ထက္မွာ အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။"

- "ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခိုင္ ၊ရွမ္း အစရွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ဗမာဆိုတာဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုထဲက တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုျဖစ္ပါတယ္။ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရးကို အားလံုးမွ်ေဝရရွိၾကဖို႔၊ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ လိုလားခ်က္လဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အလ်ဥ္းသင့္လို႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ မၾကာေသးခင္က ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလး ကၽြန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ၁၈ႏွစ္ ၁၉ႏွစ္အရြယ္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြက ေျပာၾကတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔လဲ လပ္ေတာ့ေတြ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကိုင္ခ်င္တယ္ ဆိုတဲ့စကား။ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ကယ့္ကိုပဲ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အခိုင္အမာ သံႏိၷဌာန္ ခ်ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီလိုဖရိုဖရဲျဖစ္ေနတဲ့ စိုးရြံ႕မႈေတြ မေပ်ာက္ေပ်ာက္ေအာင္ ေဖ်ာက္ပစ္ရပါမယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ခံယူခ်က္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ခံစားေနၾကရတဲ့ ခါးသီးတဲ့ ဒဏ္ရာေတြ၊ စူးနင့္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြ၊ ေပ်ာက္ဆံုးေနတဲ့ အိပ္မက္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးအတြက္ သမိုင္းေပးတာဝန္ၾကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။"

- ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးမွာ ယံုၾကည္မႈဟာ သိပ္ကို အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ခရီးလမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ပရိယာယ္ေတြမရွိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံတဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ပဲ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။"

- ‎"ကခ်င္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး ျပည္တြင္းျပည္ပက ေမးျမန္းေနၾကတာေတြ ရွိပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြကလည္း သိခ်င္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ တပ္မေတာ္ကို မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္ရံုကလြဲျပီး ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားျပီးတဲ့ အေနအထားမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရပ္ေသးတာလဲ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကိုယ္တိုင္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖဲြ႔ေတြကို ဆက္လက္ညႊန္ၾကားထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အမိန္႔နဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ မျပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုက္ပြဲေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္ျပီး တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ လက္ညိဳးထိုး အျပစ္တင္ေနရံုနဲ႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညွိဳႏိုင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈေတြ ရပ္စဲဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၾကမယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အာမခံခ်က္ ကတိကဝတ္ေတြ အျပန္အလွန္ထားရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစုိးရနဲ႔ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တာဝန္လဲျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ စစ္ေဘးသင့္ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသလို ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပံ့ပိဳးကူညီႏိုင္ေအာင္လည္း လမ္းဖြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္။"

- လက္ရွိ ျပည္သူမ်ား အၾကားမွာ စိတ္၀င္စားမႈ အထူးပဲ ျမင့္တက္ေနတဲ့ ငါးေထာင္တန္ မိုဘိုင္းဖုန္းကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္လို႔လည္း ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လိုလားခ်က္မ်ားနဲ႕ အညီ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ား ရွာျပီး ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
- သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္စကေတြ ေလ်ာ့နည္း ေစေရးအတြက္လည္း ေရရွည္ကာလမွာ ေမာ္ေတာ္ကား ေစ်းႏႈန္းေတြကို ႏိုင္ငံတကာ နည္းတူ ေလ်ာ့က်ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ လူတန္းစား တစ္ခုတည္း၊ အသိုင္းအ၀ိုင္း တစ္ခုတည္း တိုးတက္ ၾကီးပြားေစေရး မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းၾကီး တစ္ခုလံုး အတြင္းမွာ ရွိတဲ့ အလႊာအားလံုး၊ လူတန္းစား အားလံုး၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး လႊမ္းျခံဳပါ၀င္တဲ့ ဘက္စံုဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ီဒီပီ တိုးတက္ရံုသာမက၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ လူေနမႈအဆင့္အတန္းေတြ ျမင့္မားလာဖို႔ ရရွိခံစားေနတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလံုေရး အစရွိတဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ တိုးတက္ျမင့္မားလာဖို႔၊ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ မထိခိုက္ မဆံုးရံႈးေစဖို႔အထိ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

- ဒီကေန႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရကို ေနရာ အႏွံ႕က အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံု ေ၀ဖန္ေျပာၾကားေနတာ ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိရွိထားပါတယ္။ အျပဳသေဘာ မေဆာင္တဲ့ ေကာလဟာလ ေတြလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိေနရာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဟာ အမ်ားေျပာေနၾကသလို ေခါင္းမာဂိုဏ္းနဲ႕ အေပ်ာ့ဂိုဏ္းဆိုျပီး ကြဲျပားေနတာ မရွိပါဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဗီဇ၊ စရိုက္၊ အမူအက်င့္ေတြ ေပၚမွာ မူတည္ျပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကြဲျပား ျခားနား တာက လြဲလို႕ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ မူ၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး မမွိတ္မသုန္ ယံုၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

- လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေငြေရး ေၾကးေရး အေျခအေန၊ ျပည္ပ ေၾကြးျမီ၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ စတဲ့ မက္ခရို စီးပြားေရး အေျခအေန အရပ္ရပ္ေပၚ မူတည္ျပီး အေျခအေန အခ်ိန္အခါ သင့္ရင္ သင့္သလို လစာ၊ စရိတ္ေတြ တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္ေအာင္လည္း ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

- လူတန္းစား ကြာဟခ်က္ေတြ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေတြ ၾကီးၾကီးမားမား တည္ရွိေနေသးျပီး ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ၀င္ေငြနိမ့္က် ေနေသးတဲ့ ဒီကေန႔အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႕ ၀န္ထမ္းေတြ ျဖစ္တာနဲ႕ အညီ ျပည္သူ႔ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ ေအာင္ မိမိတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရတဲ့ အပို ကုန္က် စရိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္သြားေအာင္ စိတ္ရင္း ေစတနာခံျပီး ထမ္းေဆာင္သြားၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

- ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္း အေရအတြက္ စုစုေပါင္းဟာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လူဦးေရရဲ႕ ၃ဒသ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္တာနဲ႕ အညီ အစိုးရ ၀န္ထမ္းမဟုတ္ေသာ သာမန္ လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူ ၉၆ဒသမ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ျပန္လည္ ငဲ့ကြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုဆိုရင္ လစာတိုးေပးေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြေၾကာင့္ အရပ္ရပ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ရုတ္တရက္ တက္လာတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀န္ထမ္းေတြ လစာတိုးျမွင့္ ေပးလိုက္လို႔ ခံသာေပမယ့္ အစိုးရ၀န္ထမ္း မဟုတ္တဲ့ (၅၈) သန္းေသာ ျပည္သူေတြဟာ ဒီေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးဆက္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ၾကံဳေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ယႏၱရား တစ္ခုတည္းကိုပဲ အေလးေပး စဥ္းစားလို႔ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ လစာ (သို႔မဟုတ္) ေထာက္ပံ့ကူညီမႈေတြ တိုးျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ျခံဳငံုစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
http://www.news-eleven.com/

0 comments:

Post a Comment