ျမန္မာျပည္တြင္းကရင္အမ်ဳိး သားေရးရာ ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းခဲ့

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၈ရက္၊ ၂၀၁၂။ ေစာသိန္းျမင့္ (ေကအုိင္စီ)
ကရင္အမ်ဳိးသားအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသားမ်ားအေရးကိစၥကို ကိုယ္စားျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကရင္အ မ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီ (Myan-mar Karen Affair Committee-MKAC)အဖဲြ႕ကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၁ရက္ေန႔က ဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ရက္ေန႔မွ ၁၁ရက္ေန႔အထိ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုလမ္းရွိ သုေမဓာရာမ ၾကားေတာရေက်ာင္း၀င္း၌ ၿငိမ္းေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ကမကထျပဳလုပ္ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ကရင့္႐ိုးရာေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင့္ေရးရာစကား၀ိုင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ားက ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဖဲြ႕စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ေနာ္စူစဲနာလွလွစုိးက အခုလို ေျပာသည္။
သူမက “ကရင္အမ်ဳိးသားတုိ႔ရဲ႕ အေရးကို လုပ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥကို အဖဲြ႕အစည္းရွိဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ အခု လႊတ္ေတာ္မွာလည္း ကရင္အမတ္ေတြ ရွိ တယ္ေလ။ ဆုိေတာ့ ကရင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီ့ထက္ပုိၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ ဦးစီး လုပ္ေဆာင္ၿပီးေတာ့မွ ကရင္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕အေရးအျပင္ တျခားတုိင္းရင္းသားအေရး တုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ေပါ့ေနာ္”ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ေျပာသည္။
အဆုိပါစကား၀ိုင္းတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဒါက္တာစုိင္မြန္သာ၊ ဒု-ဥကၠဌအျဖစ္ ေစာသိန္းေအာင္ႏွင့္ ေစာ ထြန္းေအာင္ခ်ိန္၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေစာေက်ာ္စြာ၊ အတြင္းေရးမွဴး(၁) ေနာ္စူစဲနာလွလွစုိးႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး(၂) နန္းျမင့္တင္တုိ႔အျပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ၆ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ စုစုေပါင္း ၁၈ဦးကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိ႔အျပင္ ေကာ္မတီတြင္ ဥေသွ်ာင္အျဖစ္ Karen Peace Committee တြင္ ပါ၀င္သည့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ ဆရာေတာ္သံ ဃာေတာ္ ၉ဦး ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားရာ ေတာင္ကေလးဆရာေတာ္ အရွင္ပညာသာမိ အပါအ၀င္ ေတာင္ပတ္၊ ဖားျပ၊ မန္ေအာင္(ေရး) ဆရာေတာ္မ်ား၊ ဆရာေတာ္ Dr. James k Ban, Bishop D White Kejin, Bishop ဖိုးရ (RC), Father သိန္းခင္ႏွင့္ SDA ဆရာေတာ္ ေစာေအာင္ရွိန္တို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာေကာ္မတီကို လတ္တေလာအခ်ိန္တြင္ ဗဟုိေကာ္မတီအဆင့္သာ ဖဲြ႕စည္းထားၿပီး ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖဲြ႕စည္းၿပီးပါက ေရွ႕လုပ္စဥ္မ်ား ခ်မွတ္ကာ ကရင္အမ်ဳိးသားအေရးကို လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေနာ္စူစဲနာလွလွစိုးက ဆက္ေျပာသည္။
ကရင့္ေရးရာစကား၀ုိင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ကရင္လူငယ္တစ္ဦးက “အခု ကရင့္ေရးရာေကာ္မတီက ကရင္လူမ်ဳိးအတြက္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ ေကာင္းတယ္။ ကရင္ေတြက အဖဲြ႕အစည္းေတြ မ်ားေပမဲ့ အမ်ဳိးသားအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဘာမွ မလုပ္ေပး ႏုိင္ဘူး။ အခု ကရင့္ေရးရာအဖဲြ႕ဟာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ ဒီအဖဲြ႕ ရွိေနတဲ့အေၾကာင္းကို ကရင္ျပည္သူေတြ သိဖုိ႔ အရင္ ဆုံး လုပ္ရမယ္။”ဟု ေျပာသည္။
ကရင္အမ်ဳိးသားေရးရာ ေကာ္မတီသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခဲြဆုံးျဖတ္ရာ၌ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ ရွိ ရမည္၊ ကရင္အမ်ဳိးသားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ကရင့္ေရးရာ အဖဲြ႕/ ေကာ္မတီသာလွ်င္ စီမံခန္႔ခဲြ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသည္ အတည္ျဖစ္သည္ ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ား အပါအ၀င္ အခ်က္ေပါင္း(၉)ခ်က္ျဖင့္ ျပဌာန္းထားသည္။
ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ ကရင့္႐ိုးရာ ေကာက္သစ္စားပြဲႏွင့္ ကရင့္ေရးရာစကား၀ိုင္းကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ တတိယအ ႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ၿမိဳ႔နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီတိုင္းမ်ားအျပင္ မြန္ျပည္နယ္မွ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကရင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ကရင္လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ၁၇၅ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
၎စကား၀ိုင္းတြင္ အဓိကအားျဖင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔မွရရွိမည့္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ စည္းလံုးညီညႊတ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစသည့္ အဓိကေသာ့ခ်က္၊ စည္းလံုးညီၫႊတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္း က႑၊ ကရင္လူမ်ဳိးတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲမႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎အခ်က္မ်ားစအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ မည့္နည္းလမ္း စသည့္ အေၾကာင္းအရာ ၅ခုကို အေျခခံၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment