အီရန္ရွိ အမ်ိဳးသမီး နင္ဂ်ာမ်ားမွာ လူသတ္သမားမ်ား မဟုတ္ဟုဆို

28 Feb, 2012

အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ မီဒီယာမ်ား၏ စြပ္စြဲခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အီရန္ ႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီး နင္ဂ်ာမ်ားမွာ လူသတ္သမားမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပ ေနျခင္းမွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ၎တို႔မွာ သာမန္ အားကစား သမားမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ခံ ပညာရွင္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း Press tv သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ လက Press tv သတင္းတြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည့္ အီရန္ႏိုင္ငံ မွအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ နင္ဂ်ာပညာရပ္ဆိုင္ရာမ်ားေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို ကမၻာ အႏွံ႔ရွိ သတင္း မီဒီယာမ်ားက သတိျပဳ မိခဲ့ၾကျပီး ယခုလုိ ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခုလုိ ျဖစ္ရပ္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး Reuters သတင္းတြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပခ့ဲသည့္ အခ်က္မ်ား အရမူ ယင္းနင္ဂ်ာ မ်ားမွာ အစၥလမ္မစ္ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ လွ်ိဳ႔ဝွက္ လူသတ္သမားမ်ား အျဖစ္ ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ Ninjutsu အမည္ရ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းကို စတင္ ထူေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည့္ အီရန္ ႏိုင္ငံမွ Sensei Akbar Faraji ကမူ ယင္းသို႔ေသာ ေျပာၾကားမႈ မ်ားကို ရႈတ္ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသတင္းမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

မိမိတို႔မွာ အားကစားသမား သက္သက္သာ ျဖစ္ျပီး ကိုယ္ခံ ပညာကိုသာ စိတ္ဝင္စားေၾကာင္း မိမိတို႔ အေနျဖင့္ အားကစား လႈပ္ရွားရမႈကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားျပီး မိမိတို႔အေပၚ အျပစ္ဖို႔သူ မ်ားေျပာၾကား ထားသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ မဟုတ္မွန္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေသာ သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အေၾကာင္းကို အမွန္အတိုင္းသာ ေျပာေစ လိုေၾကာင္း ကိုလည္း သူမမွ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္ ။

0 comments:

Post a Comment