ႀကံသကာ ေစ်းမေကာင္း၍ ဒံုသမိေခ်ာင္းနံေဘး ႀကံခင္းစိုက္ပ်ဳိးသူ နည္းလာ

 ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)

ႀကံသကာ ေစ်းမေကာင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ကို နယ္ေျမ ပိုင္းျခားထားသည့္ ဒုံသမိေခ်ာင္းနံေဘးတြင္ ယခင္က ထက္စာလွ်င္ ႀကံစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ား နည္းပါးလာသကဲ့သို႔ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ေျမဧကမွာလည္း ေလ်ာ့နည္းလာသည္။
ဒံုသမိေခ်ာင္း အေနာက္ဘက္ျခမ္း မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာမွ ႀကံစိုက္ပ်ဳိးသူ ေစာေက်ာ္က “အရင္က ဒံုသမိေခ်ာင္နံေဘးမွာ က်ေနာ္တို႔ ႀကံစိုက္တာ ေလးငါးဧကေတာင္ စိုက္တာ။ ႀကံသကာေစ်းမရွိေတာ့ တစ္ဧက ႏွစ္ဧက ေလာက္ပဲ စိုက္တယ္။ အျခားသူလည္း မစိုက္ေတာ့သေလာက္ပဲ။”ဟု ေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္က ႀကံသကာ တပိႆာလွ်င္ က်ပ္ေငြ ၆၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္ ႀကံသကာတပိႆာ၏ ေစ်းႏႈန္းမွာ ၄၅၀ က်ပ္မွ ၅၀၀က်ပ္အထိသာ ရွိသည္ဟု ႀကံစိုက္ခင္းပိုင္ရွင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္။
ၾကေသာင္းဆိပ္၊ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္၊ တေဂးေလာင္း၊ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ျမစ္က်ဳိး၊ မင္းေဇာ၊ ေလးေကႏွင့္ ေနမင္းေအာင္ စသည့္ ေက်းရြာမ်ား မွာ ဒံုသမိေခ်ာင္း၏ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ႀကံခင္းစိုက္ပ်ဳိးသည့္ ေက်းရြာမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ႀကံရည္မွထြက္ရွိသည့္ ႀကံသ ကာမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ အရက္ခ်က္လုပ္ျခင္းႏွင့္ မုန္႔လုပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳၾကသည္။
ပံုမွန္အားျဖင့္ ဒံုသမိေခ်ာင္းနံေဘးေဒသမွ ေက်းရြာမ်ားရွိ ရြာတရြာလွ်င္ ႀကံစိုက္ခင္း ၁၀ခင္းေက်ာ္အထိ ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ တြင္မူ ႀကံစိုက္ခင္း ၅ခင္းအထိသာ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးသည့္ ႀကံခင္းမ်ားမွာ ၁ဧကမွ ၅ဧကအထိ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
“ႀကံသကာ ေစ်းမရွိေတာ့ ႀကံစိုက္တဲ့သူလည္း နည္းလာတယ္။ ဒီႏွစ္ မင္းေဇာရြက ႀကံစိုက္တဲ့သူ ေလး၊ ငါးခင္းပဲ ရွိတယ္။”ဟု ဒံုသမိေခ်ာင္း အေရွ႕ဘက္ျခမ္း ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖားအံၿမိဳ႕နယ္ မင္းေဇာေက်းရြာမွ ေက်ာ္ကဲ့ပါးက ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
၎ မင္းေဇာရြာ၊ ျမစ္က်ဳိးရြာမွ ကားျဖင့္ ၅နာရီေက်ာ္ ခရီးသြားရသည့္ က်ဳိေကၠာ္ၿမိဳ႕ေလးသို႔ ႀကံသကာ သြားေရာင္းပါက တပိ ႆာ ၄၂၀က်ပ္ ေစ်းႏႈန္းထား၌သာ အ၀ယ္ဒိုင္မ်ားက ေစ်းေပးသျဖင့္ လမ္းစရိတ္၊ ရင္းႏွီးေငြမ်ားႏွင့္ တြက္ေခ်မကိုက္သည့္ အေပၚ သြားေရာက္ေရာင္းခ်သူ မရွိေတာ့ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္လက္ ရွင္းျပသည္။
ထိုေဒသရွိ ႀကံပင္မ်ားကို ႀကံႀကိတ္စက္ျဖင့္ အရည္အျဖစ္ ႀကိတ္ယူၿပီး ထိုမွတဆင့္ ႀကံရည္ကို ႀကံသကာအျဖစ္ ျပန္လည္ ခ်က္ လုပ္ၾကသည္။ ႀကံစိုက္ပ်ဳိးျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ႀကံႀကိတ္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလတို႔သည္ ႀကံႀကိတ္သည့္လ ျဖစ္သည္။
ဒံုသမိေခ်ာင္းနံေဘးရွိ ႀကံခင္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း တိုက္ခိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ နည္းလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္က ေရလႊမ္းမိုး၍ ႀကံပင္သန္မာမႈမရွိသလို ႀကံသကာေစ်းႏႈန္းလည္း မေကာင္းသည့္အတြက္ အခ်ဳိ႕ႀကံခင္းပိုင္ ရွင္မ်ားက ၎တို႔ႀကံခင္းမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကသည္။
ဒံုသမိေခ်ာင္းကမ္းနံေဘး ႀကံပင္မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ ႀကံသကာမ်ားအနက္ ၾကေသာင္းဆိပ္ရြာႏွင့္ ပ်ဥ္းမပင္ဆိပ္ရြာထြက္ ႀကံသကာသည္ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment