ဩစေၾတးလ်ပညာသင္ဆုအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အခ်င္း ျမင့္မားေၾကာင္း သတ္မွတ္ခံရ

ဂ်က္ဖရီေဂါ့ဒတ္
ဇာဇာစုိး ဘာသာျပန္သည္။
အတြဲ ၂၈ ၊ အမွတ္ ၅၅၅ ( ၃ - ၉ ၊ ၂ ၊ ၂၀၁၂)
ဩစေၾတးလ်၏ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးေအဂ်င္စီ AusAID က ေထာက္ပ့ံကူညီေသာ ပညာသင္ဆုအစီ အစဥ္တစ္ခုအရ ဩစေၾတးလ်တြင္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ေရြး ခ်ယ္ခံရသည့္ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား၏အရည္အေသြးမွာ အထင္ႀကီး ေလးစားစရာျဖစ္ေၾကာင္း ဩစေၾတးလ် သံအမတ္မစၥဘရြန္မုိးလ္စ္က ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အတြင္း ေျပာၾကားသည္။
ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ား၏ အရည္ အခ်င္းမ်ားကုိ သံ႐ံုးမွ အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်တကၠသုိလ္မ်ားမွ ျပန္ၾကားခ်က္မ်ားက အဆင့္ျမင့္မားစြာျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း မစၥမုိးလ္စ္က ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္ေန႔က ျမန္မာတုိင္း(မ္) ကုိ ေျပာသည္။
"သူတုိ႔ အရမ္းေတာ္ၾကပါတယ္။ ပညာသင္ဆုနဲ႔ တကယ္ထုိက္တန္ၾကတယ္"ဟု ဩစေၾတးလ်တြင္ သြားေရာက္ပညာ သင္ၾကားရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရသည့္ ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးအား ရည္ၫႊန္း၍ မစၥမုိးလ္စ္ကေျပာၾကား ခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦးမွာလည္း မၾကာမီ ဩစေၾတးလ်သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ရွိေနသည္။
"အေရအတြက္နည္းေပမယ့္လုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကေတာ့ အရမ္းကုိ အားရစရာေကာင္းတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။
ဩစေၾတးလ်အစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအား အထူးသျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းအျပင္ အသင္းအဖြဲ႕အလုိက္ စြမ္းရည္ျမင့္မား ေရးတည္ေဆာက္ ရာတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအစီအစဥ္ကုိ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွ စၿပီး အဆုိပါပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ကုိ စတင္ခဲ့သည္ဟု မစၥမုိးလ္စ္က ေျပာ ၾကားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအား AusAIDမွတဆင့္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရ၏ အကူအညီမွာ ၂၀၀၉-၁၀ အတြင္း ဩစေၾတးလ် ေဒၚလာ၂၉ ဒသမ ၁ သန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၀ ဒသမ ၂သန္း) ရွိရာမွ ၂၀၁၀-၁၁ အတြင္း ေဒၚလာသန္း ၅၀ နီးပါးအထိ တုိးလာခဲ့သည္။
"ဒီကဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီႏိုင္ဖုိ႔ ႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ေနရာမွာ ဒါဟာ တုိးတက္မႈႀကီးတစ္ခုပါ။ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္က ကူညီေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ တစ္ခုပါ"ဟု မစၥမုိးလ္စ္ကေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဩစေၾတးလ်တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည့္ ကနဦး ျမန္မာေက်ာင္းသား ၁၀ ဦး အသုတ္၏ အေျခအေနမွာ 'အလြန္အားရဖြယ္'ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၂၁ ဦးအထိ ေခၚယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။
"အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း လူသား စြမ္းအင္ျမင့္မားေရး တည္ေဆာက္မႈဟာ တကယ့္စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ေတြကုိ ကြ်န္မတုိ႔ အာ႐ုံစုိက္လုပ္ေနျခင္းျဖင့္ လူသားစြမ္းအင္ ျမင့္မားေရး တည္ေဆာက္မႈဟာ ပထမဦးစားေပး လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုဆုိတာကုိ ျပသရာ ေရာက္ေနတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ဩစေၾတးလ်သုိ႔ ပညာသြားေရာက္သင္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးရွစ္ဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၀ ဦးတြင္ ကုိးဦးက က်န္းမာေရး၀န္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဇီ၀နည္းပညာ၊ ေရရွည္စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္၊ ျပည္သူ႔ မူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ေဆး၀ါးေဖာ္စပ္မႈ စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႕မ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္ တစ္ဦးမွာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေလွ်ာက္ထား ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
ယခုႏွစ္တြင္ သြားေရာက္မည့္ ျမန္မာ ၂၁ ဦး (အမ်ဳိးသား ၁၂ ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး ကိုးဦး)တြင္ ၁၉ ဦးက ေလ့လာမႈနယ္ပယ္တြင္ အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ မဟာဘြဲ႕မ်ား အတြက္ ေလ့လာၾကမည္ျဖစ္ၿပီး သိပၸံဘာသာရပ္ (ေတာတြင္းဇီ၀ေဗဒႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ မႈ) မဟာဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ပါရဂူ ဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားသူႏွစ္ဦး ပါ၀င္သည္။
"ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ေတြက က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးဘာသာရပ္ေတြမွာ ဦးစားေပးထားေပမယ့္ တျခားဘာသာရပ္ေတြ အတြက္လည္း ေတာ္ေတာ္ေလး စဥ္းစားေပးထားပါတယ္"ဟု မစၥမုိးလ္စ္က ေျပာသည္။
ဥပေဒဘာသာရပ္ကဲ့သုိ႔ လူသားစြမ္း အင္ျမင့္မာေရး တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဘက္တြင္ အေထာက္အကူ ျပဳမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေသာ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရ ရွိေနၾကသည္။
ယခုႏွစ္ဒုတိယအသုတ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ျမန္မာ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးမွာ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္ဆုံး႐ႈံးမႈဆုိင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ကုိ အထူးျပဳေသာ စီးပြားေရးဘာသာရပ္အတြက္ မဟာဘြဲ႕ေလွ်ာက္ထားမည့္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည္။
ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားသည္ ဗဟုိ အစုိးရ ႐ုံးထုိင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ ကင္ဘာရာရွိ ဩစေၾတးလ် အမ်ဳိးသားတကၠသုိလ္၊ ဆစ္ဒ္နီတကၠသုိလ္၊ မဲလ္ဘန္းရွိ မုိနက္ရွ္ တကၠသုိလ္၊ ပါ့သ္ရွိ Curtin တကၠသုိလ္ ႏွင့္ Adelaide တကၠသုိလ္မ်ား အပါအ၀င္ ဩစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတစ္၀န္းမွ တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္ပညာသင္ ဆုအစီအစဥ္အတြက္ ဩစေၾတးလ် ေဒၚလာငါးသန္းခန္႔၊ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာျပည္အတြက္ AusAID မွ ေထာက္ပ့ံမႈ၏ ဆယ္ပုံတစ္ပုံျဖစ္ေၾကာင္း ဩစေၾတးလ် သံ႐ုံးမွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအကူအညီဆုိင္ရာ အၾကံ ေပးအရာရွိႏွင့္ သံ႐ုံး AusAID ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ မစၥတာမုိက္ကယ္ဟက္ဇက္ က ေျပာသည္။
ေလ့လာမႈကာလပုိမ်ား၍ သင္ၾကားမႈ စရိတ္ပုိကုန္ေသာ ေဒါက္တာဘြဲ႕ ေလွ်ာက္ထားခ်င္သည့္ ပညာသင္ဆုရ ရွိၾကသူမ်ား၏ အေရအတြက္အရ အဆုိပါ ပညာသင္ဆုေငြေၾကးမွာ ေျပာင္းလဲမႈရွိေၾကာင္း မစၥတာဟက္ဇက္က ေျပာသည္။
"ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ မ်ားမ်ားေအာင္ ႏုိင္ၾကဖုိ႔ ေဒါက္တာဘြဲ႕နဲ႔ မဟာဘြဲ႕အေရအတြက္ကုိ ကြ်န္ေတာ္ညႇိေပးရမယ္"ဟု ၎က ဆိုသည္။
အဆုိပါ ပညာသင္ဆုမ်ားမွာ ေလယာဥ္ခ၊ ေနထိုင္စရိတ္၊ ေနထုိင္မႈ ေထာက္ပံေၾကးႏွင့္ သင္ၾကားစရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ကုန္က် စရိတ္အားလုံး ပါ၀င္သည္။
"မဟာဘြဲ႕တစ္ခုအတြက္ ဩစေၾတးလ် ေဒၚလာ ၁၂၅,၀၀၀ ခန္႔ရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္း ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မဟာဘြဲ႕ေတြက သုေသ တနေလ့လာမႈခရီးစဥ္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ ဒီထက္ပုိႏုိင္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။
ပညာသင္ဆုစရိတ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ႐ႈေထာင့္မွၾကည့္လွ်င္ ျမင့္မားေၾကာင္း မစၥတာဟက္ဇက္က ရွင္းျပသည္။
"ပညာသင္ဆုေပးအပ္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကဳံရွည္ႀကီးအရ ပညာသင္ဆုက ျပန္ရတဲ့ အက်ဳိးရလဒ္က ေရရွည္အတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ သိရတဲ့အတြက္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရက ဒီလုိေထာက္ပ့ံေပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။
"သူတို႔ေတြဟာ အရည္အေသြးနဲ႔ အသိပညာမွာ ေအာင္ျမင္တုိးတက္မႈရွိလာတယ္"ဟု ၎ကေျပာၿပီး ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဩစၾတးလ် အစိုးရက ယခုကဲ့သုိ႔ ေငြေၾကးပမာဏအမ်ားႀကီးျဖင့္ ပညာသင္ဆု အကူအညီမ်ားေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ "ေဒသတြင္းမွာ ဒီလုိပညာသင္ဆု အစီ အစဥ္ေတြကေန တကယ္ခုိင္မာတဲ့ မိတ္ဖက္ေတြကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တည္ ေဆာက္ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒါဟာေထာက္ပံ့မႈအစီအစဥ္ေတြလုပ္ေနရျခင္းရဲ႕ အဓိက အခ်က္တစ္ခ်က္ပါပဲ"ဟု ၎က ေျပာၿပီး ဩစေၾတးလ်အစုိးရသည္ ပညာ သင္ဆု အျပင္ အမ်ားဆုံးတစ္ႏွစ္အထိ ကာလတုိ အတြက္ေပးအပ္ေသာ ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား၏ သုေသတနေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ကုိလည္း ကူညီေထာက္ပံ့ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ AusAID ၏ ဘြဲ႕ လြန္ပညာသင္ဆုမ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ျခင္းရွိ မရွိအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာ မဆုံးျဖတ္ရေသး ေၾကာင္း မစၥမုိးလ္စ္က ေျပာသည္။
"ဒါေပမယ့္ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ကနဦး အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ အရမ္းအလား အလာေကာင္းေနပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနကုိလည္း ကြ်န္မတုိ႔အရမ္းအားရ ေက်နပ္မႈရွိပါတယ္။ ဆက္လက္ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ လကၡဏာေတြရွိပါတယ္"ဟု ၎က ေျပာသည္။
၂၀၁၁ ႏွစ္လယ္ပုိင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဩစေၾတးလ် ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မစၥတာကယ္ဗင္ရပ္ဒ္ လာေရာက္စဥ္က ပညာသင္ဆု အစီအစဥ္အတြက္ ဩစေၾတးလ်အစုိးရ၏ ကတိေပးထားခ်က္ကုိ ထပ္မံအတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပညာသင္ဆုအေရအတြက္ကုိ ႏွစ္ဆ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ ဘရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
"ပညာသင္ဆုဆက္ေပးဖုိ႔က သုံးသပ္ဆဲအေျခအေနမွာရွိေနေပမယ့္ အျခား ႏုိင္ငံေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔လည္း ေရွ႕ဆက္ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ သြားဖုိ႔ရွိေနတဲ့အတြက္ ပညာသင္ဆုအစီ အစဥ္က အေရးပါတဲ့ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ လာႏုိင္တယ္လုိ႔ေျပာလုိ႔ ရတယ္"ဟု ၎ကေျပာၿပီး AusAID ၏ ပညာသင္ ဆုအစီအစဥ္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ မွ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ ၅,၀၀၀ ေက်ာ္အား ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပညာသင္ဆုရရွိၾကသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေလ့လာမႈမ်ားၿပီးဆုံးလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အနည္းဆုံး ႏွစ္ႏွစ္ ျပန္လာရန္ လုိအပ္သည္။
ဩစေၾတးလ်တြင္ ေနထုိင္ရန္ေရြး ခ်ယ္မည့္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေနထုိင္မႈ ေထာက္ပံ့ေၾကးအပါအ၀င္ ပညာသင္ စရိတ္အားလုံးကုိ ျပန္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
"ဩစေၾတးလ်ကုိ သြားဖုိ႔ဆုိတာ တကယ့္မက္လုံးႀကီးတစ္ခုပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လုံး မိမိတုိင္းျပည္တြင္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စိတ္အား ထက္သန္မႈရွိတဲ့သူေတြကုိ ေရြးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကုိ ျပန္လာၿပီး တုိးတက္ေအာင္လုပ္မယ့္ သူမ်ဳိးေတြကုိ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္" ဟု မစၥတာဟက္ဇက္က ေျပာသည္။
MMTimes

0 comments:

Post a Comment