အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္လက္ခံႏုိင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရး ေကာ္မရႇင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔တင္သြင္း

Wednesday, 22 February 2012 09:57
သန္႔ရႇင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ရန္ လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ယုံၾကည္လက္ခံႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးေကာ္မရႇင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အစိုးရအား လႊတ္ေတာ္မႇတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ဦးသိန္းညြန္႔က ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က''ကြၽန္ေတာ္ ဒီအဆိုကို ဘာေၾကာင့္တင္သြင္းရတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို မတင္ျပခင္ ဦးစြာတင္ျပခ်င္တဲ့အခ်က္က ဒီအဆိုဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ အနာဂတ္ေရႇ႕ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္လို႔ ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးစြာေျပာၾကားခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမႇာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တားဆီးဖုိ႔ ကိုလုိနီေခတ္ကျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒအပါအ၀င္ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒမႇာလည္း အခန္း(၉)မႇာ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခန္း (၉)မႇာပါတဲ့ ပုဒ္မ(၁၆၁) (၁၆၂)၊ (၁၆၅)စတဲ့ စကားလံုးပါ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအျပင္ တံစုိးဆုိတဲ့စကားကို ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အားလံုးသိတဲ့အတုိင္း အေျခအျမစ္ကစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီဥပေဒေတြရဲ႕ အာနိသင္ မထိေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပရရင္ သာမန္ ၀မ္းမ၀လို႔ သီလမေစာင့္ႏိုင္တဲ့လူေတြ၊ သီလမေစာင့္ႏုိင္တာထက္ကို ၀မ္း၀ၿပီး ျပည့္စံုေနတဲ့ အင္မတန္မႇ ထားစရာမရႇိဘဲ ေရႇ႕ေရာက္ေနတဲ့သူေတြကိုယ္တုိင္က မိမိတာ၀န္ကို အာဏာအလြဲသံုးစားၿပီး ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း လုပ္လာၾကတဲ့အခါမႇာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ကပင္ တာ၀န္ႀကီးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြက ဆုိရႇယ္လစ္စနစ္နဲ႔ပဲသြားသြား၊ ဘာစနစ္နဲ႔ပဲသြားသြား သူလည္း ႏုိင္ငံတကာေရာက္ခဲ့တဲ့အခါမႇာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူရႇိေနရင္ေတာ့ တုိ႔ႏုိင္ငံသြားရမယ့္မူ၀ါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္မႇာမဟုတ္ဘူးလို႔ယူဆၿပီး ေျပာယံုတင္မကဘဲ ဥပေဒ တစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါက တရားမ၀င္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ရရႇိသည့္ ပစၥည္းမ်ားပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူသည့္ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမႇတ္ ၁၉၈၆ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ၃(၈၆)မႇာ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ပစၥည္းဆုိသည္မႇာ ဥပေဒက ခြင့္မျပဳေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမႇ ရတဲ့ေငြ၊ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး ရရႇိေသာေငြ၊ ဥပေဒႏႇင့္အညီ အခြန္မ်ား ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္ခ်န္ထားေသာ အခြန္လို႔ ပါပါတယ္။ အခုအားလံုးသိတဲ့အတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြန္ေတြမရတဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္မႇာ အင္မတန္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ အခြန္မ်ားကို ေပးေဆာင္ျခင္းမျပဳဘဲ ထိန္ခ်န္ထားတာေတြက အခုတည္ဆဲဥပေဒျဖစ္တဲ့ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ ပစၥည္းမ်ား ပိုင္ဆုိင္ျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းကို အေရးယူတဲ့ ဥပေဒနဲ႔လည္း အက်ဳံး၀င္ေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏႇင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမႇာလည္း ဤဥပေဒႏႇင့္သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈက်ဳးလြန္ရာမႇာရေသာ ေငြေၾကး၊ ပစၥည္းကိုေျပာင္းလဲတာ၊ လႊဲေျပာင္းတာ၊ ဖံုးကြယ္တာ၊ ေဖ်ာက္ဖ်က္တာ၊ အသြင္ေျပာင္းလဲတာေတြက တရားမ၀င္နည္းလမ္းနဲ႔ရရႇိတဲ့ ေငြေၾကးဥပေဒနဲ႔တူပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ၁၉၄၈ အဂတိလိုက္စားမႈ တားျမစ္ေရးအက္ဥပေဒတုိ႔နဲ႔ ျခားနားခ်က္ကေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥေတြမႇာ ေပးသူေရာ၊ ယူသူေရာ ျပစ္မႈနယ္ပယ္ က်ေရာက္ပါတယ္။ အခုကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားမ၀င္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးဥပေဒမႇာေတာ့ ပုဒ္မ ၈(ည)အရ တရားမ၀င္နည္းလမ္းျဖင့္ ရရႇိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားႏႇင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတင္းေပးသူအား လုိ အပ္ေသာ အကာအကြယ္ေပးျခင္းႏႇင့္ ထိုက္သင့္သည့္သူမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအထိ ျပ႒ာန္းေပးထားပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တုိင္းျပည္မႇာ ဥပေဒမလံုေလာက္တာ မဟုတ္ပါဘူး။  ျပစ္မႈအရအေရးယူရမယ့္ ဥပေဒ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါၿပီ။

၀မ္းနည္းစြာတင္ျပရရင္ ႏုိင္ငံသားေတြက အေျခခံဥပေဒကေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ျငင္းပယ္ခံေနရပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ေငြမ်ားတရားႏုိင္၊ ပုဒ္မေလးေပးမႇလုပ္၊ ေရမ်ားမ်ား ေလာင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြဟာ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္မႇာ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမႇာ ျပင္ရမယ္ဆုိတာ အခ်က္ျပသတိေပးေနတာပါပဲ . . .
သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမိန္႔ခြန္းေျပာၿပီး ေနာက္ပိုင္းအထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမႇာ လာဘ္ေပး၊ လာဘ္ယူမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သတင္းေတြ ၾကားသိေနရပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကို ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ မယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး တင္ျပပါမယ္။ အခုဖြဲ႔စည္းပံုမႇာ ႏုိင္ငံသားေတြကို တူညီတဲ့အခြင့္အေရးရဖို႔ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးပုဒ္မ ၃၄၉ မႇာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါမႇာ၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အခါမႇာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အခါမႇာ၊ ကုန္သြယ္တဲ့အခါမႇာ တူညီတဲ့အခြင့္ အလမ္းေတြရရႇိရမယ္လို့ ျပ႒ာန္း ထားပါတယ္။ သုိ့ေသာ္၀မ္းနည္းစြာ တင္ျပရရင္ ႏုိင္ငံသားေတြကအေျခခံ ဥပေဒကေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး ကို ျငင္းပယ္ခံေနရပါတယ္။ အား လံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲ ယေန့အခ်ိန္ထိ ေငြမ်ားတရားႏုိင္၊ ပုဒ္မေလး ေပးမႇ လုပ္၊ ေရမ်ားမ်ား ေလာင္းႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္ ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရေတြဟာ ျပည္သူလူထုနယ္ပယ္မႇာ ျဖစ္ေပၚေနတာကိုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလမႇာ ျပင္ရမယ္ဆုိတာ အခ်က္ျပ သတိေပးေနတာပါပဲ။ ဒီေန႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖြင့္ဆုိခ်က္မႇာ ၂၀၁၀ စီပီအုိင္ကေန ၁၇၆ ႏိုင္ငံရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမႇာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဆုိးဆုိးရြားရြားအဆင့္မႇာ သတ္မႇတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ႏုိင္ငံတကာရင္းႏႇႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြ ဖိတ္ေခၚေနတဲ့အခ်ိန္၊ လာေရာက္ဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးထားတဲ့အခ်ိန္မႇာ ဒီအစီရင္ခံစာေတြဟာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏႇီးျမႇဳပ္ႏႇံမႈေတြကို အထိတ္တလန္႔ ျဖစ္ေစပါတယ္။ သူတို႔လာေရာက္မယ့္ႏုိင္ငံရဲ႕ အစီရင္ခံစာေတြကိုၾကည့္ၿပီး လက္တြန္႔ ေနၾကပါတယ္။ ေခတ္မီတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ဆိုရင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တားရပါမယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိတဲ့ကိစၥမႇာ အခုကြၽန္ေတာ္တင္ျပ ခဲ့တဲ့အဆိုက လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို တုိက္ဖ်က္ဖုိ႔ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တတဲ့ အမ်ဳိးသားေကာ္မရႇင္ ဖြဲ႔စည္းေရးဆုိတာ အဓိကကြင္းဆက္ႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္''ဟု ၎ကေျပာၾကားခဲ့သည္။
''တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမႇာေတာ့ သမၼတ႐ံုးရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မႇာထားၿပီး ေကာ္မရႇင္ေတြနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမႇာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာက လြတ္လပ္ၿပီး အမ်ားယံုၾကည္လက္ခံႏုိင္တဲ့ အမ်ဳိးသားအဂတိလုိက္စားမႈ တားျမစ္ေရး ေကာ္မရႇင္တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းေပးဖို႔ တင္ျပအပ္ပါတယ္''ဟု ဦးသိန္းညြန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းညြန္႔၏ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မႇလက္ခံေဆြး ေႏြးရန္သင့္၊ မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရ ယူရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားက သေဘာတူသျဖင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

0 comments:

Post a Comment