ရပ္ကြက္ႏႇင့္ ေက်းရြာဆယ္အိမ္စုအတြင္း ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရာတြင္ မ်က္ႏႇာစုံညိွႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ မႇတ္ခ်က္ျပန္လည္ေရာက္ရႇိလာေသာ္လည္း လ်ဳိ႕၀ႇက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္သာ ေရြးခ်ယ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အတည္ျပဳ

Wednesday, 22 February 2012 23:51

ရပ္ကြက္ႏႇင့္ ေက်းရြာဆယ္အိမ္စုအတြင္း ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦး ခန္႔အပ္ရာတြင္ မ်က္ႏႇာစုံညိႇႏိႈင္းေရြး ခ်ယ္ခန့္အပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ သေဘာထားမႇတ္ခ်က္ျဖင့္ေရာက္ရႇိလာေသာ္လည္း လ်ဳိ႕၀ႇက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္သာ ခန္႔အပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မႇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ရက္ ေန႔တြင္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံမႇ သေဘာထားမႇတ္္ခ်က္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌  ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ေရာက္ရႇိလာသျဖင့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စာလႇယ္မ်ားက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးကာ ေထာက္ခံသူမ်ားသည့္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာ ယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က''ဥပေဒ ၾကမ္းရဲ့ အခန္း ၄ အပိုက္ ၇ အပုဒ္ ခြဲ(ဂ)ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မူလ၀န္ႀကီးဌာနက လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ ဥပေဒၾကမ္းပါ ညိွႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ရန္ စာသားကို လ်ဳိ႕၀ႇက္ဆႏၵမဲေပး၍ ေျပာင္းလဲျပဌာန္းမႈႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆယ္အိမ္စုအတြင္း ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးအား မ်က္ႏႇာစုံညိွႏိႈင္းေရြးခ်ယ္ေပးမႈစနစ္သည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ဆယ္အိမ္စုမ်ားအတြင္း၌ အမ်ားေရႇ႕ေမႇာက္တြင္ မ်က္ႏႇာစုံ ညိွႏိႈင္းေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္၍ သတ္မႇတ္အရည္အခ်င္းႏႇင့္ကိုက္ညီသူ ကိုယ္စားလႇယ္တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ေပး ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံအဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္နည္းပါးသြားေစျခင္း၊ မလိုလားအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအား ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမရႇိျခင္းစသည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရရႇိေစႏိုင္သကဲ့သို႔ ဆႏၵမဲေပးျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈအားလုံးကို ေလ်ာ့နည္း သြားေစမည္ျဖစ္ပါ သည္ဟု ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာထားမႇတ္ခ်က္ျပဳထားတဲ့အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းရဲ႕ မူလျပဌာန္းခ်က္အတိုင္း ထားရႇိသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳသတ္မႇတ္ရမႇာျဖစ္ပါတယ္'' ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ သေဘာထားမႇတ္ခ်က္ႏႇင့္ပါတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ားမႇ ေဆြးေႏြးရာတြင္ ရြာငံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးေအာင္သိန္းက''ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးရဲ႕ သေဘာထားမႇတ္ခ်က္တင္ျပခ်က္မ်ားဟာ လုပ္ငန္း သေဘာသဘာ၀အရ အေၾကာင္းအက်ဳိး ဆီေလ်ာ္မႈရႇိေပမယ့္ သေဘာထားမႇတ္ခ်က္ပါအတိုင္း ညိွႏိႈင္းေရြးခ်ယ္မည္ဆိုပါက ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား၊ ေတာင္ေပၚေဒသေန တိုင္းရင္းသားမ်ားၾကားတြင္ မႇန္မႇန္ကန္ကန္ သတိၲရႇိရႇိ ေျပာရဲ ဆိုရဲ တင္ျပရဲတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ နည္းပါးေနၾက ေသးတဲ့အေလ်ာက္ သူတစ္ပါးမုန္းတီးမႇာ ေၾကာက္႐ြံေနၾကေသးတာေတြ၊ သူတပါးကို အားနာလိုက္ေလ်ာမိတာေတြ၊သူတပါးေယာင္၍ လိုက္ေယာင္မိတာေတြစတဲ့ အေျခအေန ဆိုးမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ပြားလာဖြယ္ရာရႇိတယ္လို႔ သုံးသပ္ယူဆမိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လ်ဳိ႕၀ႇက္စြာမဲေပး ေရြးခ်ယ္ရတဲ့အတြက္ ေရြးခ်ယ္ေပးသူႏႇင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူအၾကား တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အာဂါတစိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ဖြယ္ရာရႇိမႇာ မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လ်ဳိ႕၀ႇက္မဲေပးျခင္းသာ သဘာ၀အက်ဆုံး၊ ဆီေလ်ာ္မႈအရႇိဆုံး၊ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ပုဏၰားကြၽန္းမဲဆႏၵနယ္မႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က''လ်ဳိ႕၀ႇက္ဆႏၵမဲေပးျခင္းအားျဖင့္ မေလ်ာ္ၾသဇာသုံးမႈေတြ ေရႇာင္ရႇားႏိုင္မႇာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ေက်းရြာရာႏႈန္းျပည့္မႇာ ေဆြ မ်ဳိးအုပ္စုမ်ားႀကီး စိုးလႊမ္းမိုးပါတယ္။ မိမိတို႔ရဲ႕ ေက်းရြာရပ္ကြက္ၾသဇာကို ေဆြမ်ဳိးအုပ္စုေတြ အၿပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလို ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို မ်က္ႏႇာစုံညီ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕လြတ္လပ္တဲ့ စိတ္ဆႏၵကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္သားျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမႇ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈက ေရႇာင္လြဲႏိုင္မႇာ မဟုတ္ပါဘူး။ လ်ဳိ႕၀ႇက္ဆႏၵမဲေပးမႈနဲ႔သာလွ်င္ မိမိတို႔ရဲ႕စိတ္ဆႏၵနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္စြာေပးႏိုင္မႇာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
သကၤန္းကြၽန္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဦးသိန္းညြန္႔က''ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမႇာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုစၿပီး ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ေနၿပီလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕အသက္က ေက်းရြာကစၿပီး ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္တဲ့ေနရာမႇာ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့နည္းနဲ႔ ေရြးရပါမယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရာမွ်တတဲ့ေရြးနည္းက လ်ဳိ၀ႇက္ဆႏၵမဲေပးတဲ့ စနစ္ပါပဲ။ ဒီမိုကေရစီရဲ့ အသက္ပါပဲ။ ဒီစနစ္နဲ႔ သြားသင့္ပါတယ္''ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
ျပည္ထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စၿပီးကူးေျပာင္းေနတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမႇာ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္ကို မဲေပးခြင့္ျပဳ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔အညီ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕အ ေသးဆုံးနဲ႔ အဓိကက်တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႔ေလးကို ေရြးခ်ယ္တဲ့အခါမႇာ အင္မတန္သတိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အင္မတန္တိက်ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရင္ထဲက အမႇန္ကိုသိႏိုင္တဲ့ လ်ဳိ႕၀ႇက္ဆႏၵမဲေပးျခင္းဟာ ဥပေဒမႇာ အတိအက်ပါမႇ သင့္မယ့္ေ၀ၚဟာရျဖစ္ပါတယ္''ဟု  ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။   

0 comments:

Post a Comment