ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏စပါး ျမန္မာအစုိးရတပ္က မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီး

21 Feb 2012
 KNG

burma-army-burns-rice
ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကလည္း မလီးယန္ရြာအနီး နမ္ဆန္ယန္ေက်းရြာမွ ကခ်င္မိတားစု တစု၏ ေနအိမ္ စပါးက်ီကို ယခုလိုျမန္မာအစိုးရတပ္မွ မီး႐ိႈဖ်က္ဆီးထားခဲ့စဥ္။
ျမန္မာႏို္င္ငံေျမာက္ပိုင္း ျမစ္ႀကီးနား-ဗန္းေမာ္လမ္းပိုင္း ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္တြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ေကာက္သစ္စပါးတင္း ၁၅၀ ေက်ာ္အား ျမန္မာအစုိးရတပ္က မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးလိုက္သည္ဟု မ်က္ျမင္မ်ားေျပာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၆)နွင့္ (၁၇) ရက္၌ မလိီးယန္ေက်းရြာသုိ႔၀င္ေရာက္လာသည့္ မိတၳီလာအေျခစိုက္ ေျချမန္တပ္မ (၈၈) လက္ေအာက္ခံ အစုိးရစစ္ေၾကာင္းက ေကာက္သစ္စပါးက်ီမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသြားၾကသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္မဟာ (၅) တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ၾကၿပီးေနာက္ ထိုသုိ႔ျပည္သ႔ူစည္းစိမ္ဥစၥာမ်ားကို အစုိးရတပ္က ဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

မီး႐ိႈ႕ခံရသည့္အထဲ မိသားစု ၃ ခု၏ စပါးက်ီမ်ားပါ၀င္သြားသည္။ မိသားစုအမည္မ်ားကို ၎တုိ႔၏လံုၿခံဳေရးေၾကာင့္ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ပထမ မိသားစုုမွာ ေကာက္သစ္စပါးတင္း ၁၀၀ ရွိ စပါးက်ီ ဆံုး႐ံႈးသြားသည္။ ဒုတိယ မိသားစုမွာ စပါးတင္း ၅၀၊ တတိယ မိသားစုမွာ စပါး ၆ တင္း ပါ၀င္သည့္အျပင္ ၎တို႔၏အိုးအိမ္မ်ားလည္း မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံၾကရသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ား၏ အုိးအိမ္နွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအား လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းကို ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္က စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအေနျဖင့္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္၏ ၉ လၾကာစစ္ဆင္ေရးအတြင္း ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕(Human Rights Watch)၊ PHR (Physicians for Human Rights) စသည္တုိ႔က အစီရင္ခံစာမ်ားထုတ္ေ၀၍ ျမန္မာအစုိးရတပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ထားၾကသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုိးရက ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုေနခ်ိန္ ယခုေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ အစိုးရစစ္တပ္က လက္နက္မဲ့ျပည္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ ဟန္ထက္ရြာသား ဦးမနမ္ဂမ္အား ထိုေဒသေရာက္ မိတၳီလာနယ္ေျမခံ ခမရ (၁၁၃)မွ အစုိးရစစ္သားမ်ားက ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈတစ္ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂ ရက္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဦးမနမ္ဂမ္မွာ လယ္ကြင္းအသြား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ခံရၿပီး ဇနီးသည္မွာ ဒဏ္ရာရရွိသြားသည္။ သူသည္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေမးျမန္းမႈခံရမႈမရွိဘဲ ပစ္ခတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဆြမိ်ဳးမ်ား ေျပာပါသည္။

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ႏွစ္ဖက္တိုက္ပြဲမ်ား ခဏတာ ရပ္တန႔္ေနစဥ္ လြန္ခဲ့သည့္ရက္သတၱပတ္မ်ားမွ တိုက္ပြဲ မ်ားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေရႊေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ျဖတ္သန္းမည့္ေဒသတြင္ တိုက္ပြဲအျဖစ္မ်ားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားအလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုရန္ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ ျမန္မာအစုိးရကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မခံသည့္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားသည္ဟု KIO အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

0 comments:

Post a Comment