ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ပါဝင္သြားမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိး သမီးမ်ား ေျပာဆို

ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ရက္၊ ၂၀၁၂။ (ေကအိုင္စီ)
ကရင္တမ်ဳိးသားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္သည့္ အခန္းက႑လုပ္ငန္းစဥ္ တေလွ်ာက္တြင္ ကရင္အမ်ဳိး သမီးမ်ား ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသမီးအစည္း အ႐ုံး(KWO) က ေျပာသည္။
KWO ၏ ၅ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္အၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝး၌ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအဆင့္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ရန္ အေရးႀကီး ေၾကာင္း ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ က်မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ အခန္းက႑က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ ၁၃၂၅နဲ႔အညီ က်မတို႔ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ ပူးေပါင္းဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာပါ။”ဟု KWO အတြင္းေရးမႉး နန္းဒါးအဲ့ကလယ္က ေျပာသည္။
ထို႔အတူ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU လည္း ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပူးေပါင္းပါ ဝင္မႈရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ဇန္နဝါရီလ ၂၆ရက္ေန႔မွ ၂၈ရက္ေန႔အထိ နယ္စပ္တေနရာတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ KWO ဒုတိယအႀကိမ္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ ခ႐ုိင္ ၇ခုမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္မ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ား အပါအဝင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း ၄၀ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
ဆက္လက္၍ နန္းဒါးအဲ့ကလယ္က “ဒီ peace process မွာ က်မတို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ တကယ္လို႔ က်မတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ မရွိဘူးဆိုရင္ အဲဒါေတြ က်န္ရစ္ခဲ့မွာ။ အဲလိုမ်ဳိး တခ်ိန္တည္း၊ တခါတည္းနဲ႔ အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔အ တူ ေတာင္းဆိုမႈ ျပဳႏိုင္ဖို႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ မက်န္ခဲ့ေအာင္ဆိုၿပီး ပူးေပါင္းဖို႔ဆိုတဲ့ဟာကို သေဘာတူလာတာပါ”

ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိသည့္ ကရင္ျပည္နယ္၏ ေဒသအသီးသီးတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံ စားရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကရင္တမ်ဳိးသားလံုး အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္တင္ျပ ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္ ေကာ္မတီတရပ္ကိုလည္း ဖြဲ႔ စည္းခဲ့သည္။
KWO ကို ကရင့္ေတာ္လွန္းေရး စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ုိင္ ၇ခုႏွင့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ အဖြဲ႔ဝင္ေပါင္း ၄၉,၀၀၀ဦးရွိသည္။
ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အပါအဝင္ အမ်ဳိးသမီးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူစု ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment