ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာ႔အႀကီးဆံုး ေရႊေၾကာေတြ႔ရွိ


အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နာဆာမွ လႊတ္တင္ထားေသာ Landast7 အရ ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုျဖင္႔ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္က တူးေဖာ္ခဲ႔ၾကသည့္ ျမန္မာ႔အႀကီးဆံုး ေရႊေၾကာကို ကရင္ျပည္နယ္ မဲ၀ိုင္ေဒသတ၀ိုက္တြင္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ေရႊေၾကာသည္ ေရႊတန္ခ်ိန္ေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ထြက္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ရာေက်ာ္ထိ ကုန္ဆံုးႏိုင္ျခင္းမရွိဟု ဒဂံုတကၠသိုလ္ ဘူမိေဗဒ အၿငိမ္းစားပါေမာကၡ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းမ္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
၄င္းေရႊေၾကာမွာ ေနရာႀကီးမားလြန္းသျဖင္႔ ေနရာေျခာက္ခု ခြဲၿပီး Landast7  ေကာင္းကင္ၿဂိဳဟ္တုျဖင္႔ ရိုက္ယူရကာ ကရင္ျပည္နယ္ မဲ၀ိုင္ေဒသမွ ေရႊေၾကာသည္ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီး၊ ေတာင္ငူ၊ ဘီးလင္း၊ သထံုကို ျဖတ္သြားၿပီး ပင္လယ္ထဲတင္ ျမဳပ္ေနကာ မေလးရွားႏွင္႔ အင္ဒိုနီးရွား ႏိုင္ငံမ်ားအထိပင္ ေရာက္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ႔ နာဆာအဖြဲ႔ႏွင္္႔ ပါေမာကၡ ဦးစိုးသိန္း တို႔ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္း ၾကည့္ၾကဖို႔ လိုမည္။
ဦးစိုးသိန္းက "ဒီမဲ၀ိုင္၊ ေရႊက်င္၊ ေက်ာက္ႀကီး ေရႊေၾကာကို သုေတသနျပဳေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ၊ လိုအပ္တဲ႔အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေနရာေဒသအေနအထား၊ ေရႊထြက္ရွိမွႈ အေျခအေနေတြကေတာ႔ ဒီ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က်မွ အတည္ျပဳ ေျပာတာပါ" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းမ္ဂ်ာနယ္ကို ေျပာခဲ႔သည္။ လက္ရွိ အဆိုပါ ေရႊေၾကာေနရာကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီဆယ္ခုက လုပ္ကိုင္ခြင္႔ရရွိၿပီး ေမွ်ာေရႊကို အဓိက လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။
ယခု ႀကံခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစိုးရႏွင္႔ ေကအန္ယူအဖြဲ႔တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမွႈမ်ား ရွိေနခ်ိန္မွာ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေရႊေၾကာႀကီး ေတြ႔ရွိသည္ဟုေသာ နာဆာအဖြဲ႔၏ အထူးသတင္းသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးကို ေရႊေလာဘတက္ေစၿပီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အကဲဆတ္မွႈမ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထင္ေၾကးေပး ေျပာဆိုမွႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

ျမန္မာ႔အႀကီးမားဆံုး ေရႊေၾကာကို ကရင္ျပည္နယ္ မဲ၀ိုင္ေဒသတ၀ိုက္တြင္ ေတြ႔ရွိမွႈျပ ေျမပံု

0 comments:

Post a Comment