ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO စစ္ေရးအရင္ ညႇိႏိႈင္းရန္ သေဘာတူ

19 Jan 2012
KNG

burma-kio-ruili
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၊ ျမန္မာနဲ႔ KIO တုိ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ အစည္းအေ၀း က်င္းပေနပုံ။
ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)တို႔ တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပသည့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမွ ႏွစ္ဖက္ၾကား “ႏိုင္ငံေရးမေဆြးေႏြးခင္ စစ္ေရးအရင္ညိႇႏႈိင္းၾကရန္” သေဘာတူညီ ခဲ့သည္။
“ႏွစ္ဖက္ၾကား စစ္ေရးအရွိန္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ရန္နွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပႆနာျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာေဒသမ်ားရွိ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားကိစၥအား ညိႇႏိႈ္င္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။” ဟု ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္စြဲျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔သည္ ႏွစ္ဖက္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာအရင္းအျမစ္အား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟု ဆိုသည္။

0 comments:

Post a Comment