ကခ်င္ထိုးစစ္တြင္ ျမန္မာအစိုးရစစ္သား အက်အဆုံးမ်ား ဟု KIA ဆို

 KNG

burmese-soldier-captives
ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မုံကိုးတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္က အဖမ္းခံရေသာ အရပ္၀တ္နဲ႔ ျမန္မာစစ္သားမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က KIA မွ ျပန္လြတ္ေပးခဲ့တယ္။
ျမန္မာအစိုးရတပ္က ၂၀၁၁ ဇြန္လမွစတင္၍ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ကိုထိုးစစ္ဆင္လာသည့္ ၇ လတာကာလတြင္ ေသဆုံးဒဏ္ရာရမႈ အေျမာက္အမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု KIA စစ္အရာရွိမ်ားေျပာသည္။
KIA မွ ျမန္မာအစိုးရတပ္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈရရွိေသာ ၾကားျဖတ္ေၾကးနန္းအရ ေသဆံုးဒဏ္ရာရမႈ သတင္းကို သိရျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ျမန္မာအစိုးရက ၎၏စစ္သားက်ဆံုး/ ဒဏ္ရာရစာရင္းကို အစိုးရပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တဆင့္ ၇ လၾကာသည့္တိုင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိပါ။

KIA ကမူ အစိုးရစစ္သား ထိခိုက္ေသဆံုး/ ဒဏ္ရာရသူေပါင္း ေထာင္ဂဏန္းရွိသည္ဟုဆိုသည္။

လိုင္ဇာ အလဲန္ဘြမ္ KIA စစ္ဌာနခ်ဳပ္႐ုံး အရာရွိမ်ားက KIA တပ္သား ၁၀၀ ခန္႔ ၎၏ခံစစ္မ်ားတြင္ က်ဆံုးသည္ဟု ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

ေဝးလံေခါင္ဖ်ာသည့္ ေဒသမ်ားတြင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ျခင္း မရိွ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားသည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရစစ္သားမ်ား ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈ စာရင္းကိုသီးျခား အတည္ျပဳရန္ ခက္ခဲသည္။

အစိုးရတပ္အရာရွိမ်ားက တပ္သားသစ္မ်ားကို မိုင္းကြင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ေနရာမ်ားသို႔ေစလႊတ္တတ္သည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ စစ္ေျပးတဦးေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ ေဆးဝါးကုသေပးျခင္းအလြန္အမင္း ခ်ိဳ႕တဲ့သျဖင့္ ကုသ၍ ရႏိုင္သည့္ ဒဏ္ရာမ်ားျဖင့္ ေသဆံုးသြားတတ္သည္ဟုလည္း အစိုးရတပ္စစ္ေျပးမ်ားဆိုသည္။

တပ္သားအခ်င္းခ်င္း က်င္းတိမ္တိမ္ျဖင့္သာ ျမဳပ္ႏွံထားေသာ အစိုးရစစ္သားအေလာင္း ေျမစာပံုမ်ားကို မၾကာခဏ ျမင္ေတြ႔ရသည္ဟု ေရွ႕တန္းမွ KIA တပ္သားမ်ားေျပာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္သားအက်အဆုံးစာရင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ စစ္သားမ်ားေသဆံုးသတင္းကို ၎တို႔မိသားစုဝင္မ်ားထံ စစ္တပ္က အနည္းအက်ဥ္းသာ ၾကားသိေစသည္ဟု အစိုးရတပ္ အတြင္းသတင္းမ်ားက ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ မိဘမ်ား မသိဘဲ အတင္းအဓမၼ ကေလးစစ္သားစုေဆာင္းမႈမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

KIA ထက္ျမန္မာအစိုးရတပ္က လက္နက္ႏွင့္လူအင္အားမ်ားေသာ္လည္း KIA နယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ရန္ခက္ခဲေနသည္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ေတာေတာင္ထူထပ္သည့္ ပထဝီအေနအထားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ခိုင္မာေသာခံယူခ်က္ျဖင့္ စစ္ေရးခုခံေနရသည့္ KIA စစ္သားမ်ားသည္ အထက္အမိန္႔အရ စစ္တိုက္ေနရေသာ အစိုးရစစ္သားမ်ားအေပၚ စစ္ေရးအရ အသာစီးရေနျခင္းျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment