ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမည့္ ေက အဲန္ယူ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရကို KCBO ႀကိဳဆို

ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္၊ ၂၀၁၂။ ေစာခါးစူးညား (ေကအိုင္စီ)
ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး-KNU ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ျပဳလုပ္မည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခ စိုက္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား-KCBO က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ယခုလ ဇန္န၀ါရီ ၁၂ရက္ေန႔၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိေနခ်ိန္တြင္ KCBO မွ ယမန္ေန႔က ထိုသို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
KCBO ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေစာအယ္ထူးစိုးက “က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား သြား ေျပာမယ္ဆိုေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ အခုလို ႀကိဳဆိုတဲ့စာ ထုတ္တာပါ။ ကရင္အမ်ဳိးသား အတြက္ တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို သူတို႔ ရယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
KNU သည္ ကရင္တမ်ဳိးသားလံုး၏ ကိုယ္စားျဖစ္သကဲ့သို႔ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ တရား၀င္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို႔ၾက ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္လ ဒီဇင္ဘာကလည္း KNU ဘက္မွ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ဖိတ္ေခၚစာတစ္ ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း သတိႀကီးႀကီး လုပ္သြားရန္၊ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ မမွားယြင္းရန္ႏွင့္ သိန္းစိန္အစိုးရ၏ သေဘာထားမွန္ကန္မႈ မည္မွ်ရွိသည္ကို ေသခ်ာစိစစ္ရန္ လိုေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚစာ ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ကရင္မ်ားက တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။
ယခု KCBO ေၾကညာခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာအကဲခတ္ရန္၊ ကရင္တမ်ဳိး သားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္အတူ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုးတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈရန္၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတစ္ခုတည္း ဦးတည္ျခင္းသာ မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေစရန္တို႔ ေဖာ္ျပထားသည္။
KCBO ကို ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႕အ ခြင့္အေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေနသည့္ ကရင္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ၂၀ေက်ာ္ ပူးေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနသည့္ ကရင္ျပည္သူလူထုမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိသည္။

0 comments:

Post a Comment