မစ္ခ်္ မက္ေကာ္နယ္ ျမန္မာျပည္ လာမည္

  on January 13, 2012 2:14 pm


ျမန္မာ့အေရးကို အေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့ေသာ ရီပတ္ဘလီကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစ္ခ်္ မက္ေကာ္နယ္ ျမန္မာျပည္သို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။


လႊတ္ေတာ္အမတ္ မစ္ခ်္ မက္ေကာ္နယ္ (ဓာတ္ပံု - AP)
ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္အတြင္း မက္ေကာ္နယ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အစိုးရအာဏာပိုင္တို႔ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး၊ ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရွိရသည္။
၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈကို စတင္ ေျပာဆိုခဲ့သူ မက္ေကာ္နယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာ၌ ရွိေနသည္ ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ႐ုတ္သိမ္းေရးသည္ လွ်င္ျမန္မာစြာ အေကာင္အထည္ေပၚလာဦးမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးကို ျပန္လည္ခန္႔ထားရန္ စဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ယူရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုး၌ သံ႐ံုးတာဝန္ခံကိုသာ အဆင့္အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ခန္႔ထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႕ စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္ အပါအဝင္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

0 comments:

Post a Comment