ပညာမတတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ႏုိင္သလား

ႏိုင္ငံေရးသမားတေယာက္ျဖစ္ဖို႔ သူမ်ားနွင့္ မတူတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြရွိဖုိ႔ေတာ့ လိုပါတယ္၊ ပညာတတ္ျခင္း၊ မတတ္ျခင္းဟာ ဒီေနရာမွာ အဓိကမက်ပါဘူး၊
ဆႏၵမေစာပါနဲ႔ဦး။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔က ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ခ်က္ႏုိင္ငံသမၼတေဟာင္း ဗားကလက္ဟာဗယ္လ္က သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္းပါးတပုဒ္ (The Intellectual and Politics ) မွာ ဒီေန႔ ကမၻာၾကီးက လိုအပ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ဳိးျဖစ္ဖို႔ ဆုိရင္..
(၁) အေျမာ္အျမင္ရွိရမယ္၊ (၂) ဖြင့္ထားၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စိတ္ေန သေဘာထားရွိရမယ္ (သူ႔အလိုအရေတာ့ ေနရာႏွင့္ အခ်ိန္ရဲ႕ လႊမ္းမိုးမွႈကေနေတာင္ လြတ္ေျမာက္ေနရမယ္)၊ (၃) ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ္ႏုိင္ငံဆုိတဲ့ အစြဲႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အာဏာမမက္ေမာရဘူး၊ (၄) လူသား၀ါဒအေပၚ အေျခခံတဲ့ လူသားထုရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကို အေျခခံတဲ့ စဥ္းစားလုပ္ကိုင္မွႈေတြရွိရမယ္ (၅) ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကိုယ္မပ်က္ဘဲ လူသားတေယာက္ အေကာင္းဆံုးျပဳမူေနထုိင္မွႈမ်ဳိးနဲ႔ ေနထုိင္က်င့္ႀကံရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီစံေတြက ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္ခ်င္သူတုိင္းအတြက္ မလြယ္ေပမယ့္၊ ယေန႔ကမၻာၾကီးက အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ စံခ်ိန္မီ ႏုိင္ငံေရးသမားကေတာ့ အထက္က အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔ ျပည့္စံုမွျဖစ္မယ္လို႔ သူက ရူ႔ျမင္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးအလုပ္ဆုိတာ ေရတုိဆႏၵေတြကို ျဖည္ဆည္းေရး သက္သက္မဟုတ္ပါဘူး၊ ပဓာနမက်ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ဟာ မွန္ကန္တဲ့ကိစၥအတြက္ ကိုယ့္ေတြးေခၚသလို သာမန္လူေတြ ေတြးေခၚလာေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ လူႀကိဳက္နည္းလည္း လုပ္သင့္တာကို လုပ္ရမယ္၊ ႏုိင္ငံေရး သမားတေယာက္ဟာ ကုိယ္ဟာ သာမန္ လူေတြထက္ ျပသနာေတြကို ရွႈ႕ျမင္တဲ့ေနရာ၊ ေျဖရွင္းတဲ့ေနရာမွာ ပိုၿပီး အျမင္စူးရွတယ္၊ တတ္ကြ်မ္းတယ္၊ နားလည္တယ္၊ ဆုိတာကိုလည္း မဲဆႏၵရွင္ေတြ လက္ခံလာေအာင္ စည္းရံုးရမယ္။ ဒီလို ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ဳိးကိုမွ လူေတြက သူတို႔ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ လြဲအပ္ထားမွာမဟုတ္လား။
ဒီစဥ္းစားနည္းဟာ အာဏာရွင္ေတြက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သူတို႔သာ ဥာဏ္ပညာ အျမင္ဆံုးလို႔ ထင္တလံုးနဲ႔ လူေတြကို သူတို႔ စိတ္ထင္သလို၊ တရားလက္လြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ စိတ္ႀကီး၀င္တာမ်ဳိးနဲ႔ မတူပါဘူး။
တကယ္မွန္ကန္တဲ့ နုိင္ငံေရးအႏုပညာဆုိတာ မွန္ကန္တ့ဲ ကိစၥေတြမွာ လူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမွႈကို အရယူႏုိင္ တာပါပဲ။ ဒီလို ေကာင္းတာေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ေရတိုအက်ဳိးစီးပြားေတြမွာ ထိခုိက္ရင္လည္း ဂရုမစိုက္ပါနဲ႔။ ေကာင္းတာလုပ္ေနတာဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးဖုိ႔ နည္းလမ္းကေတာ့ အဲဒီလုပ္ရပ္ရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူေတြ ဒုကၡေရာက္မလား၊ မေရာက္ဖူးလား၊ အနာဂတ္အတြက္ အက်ဳိးရွိမလား - ဒါေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီး ထိန္းေၾကာင္းရပါမယ္။
ဒီလို ျမင့္ျမတ္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ဖို႔ ပညာတတ္ေတြမွာ အရည္အခ်င္းရွိတာလို႔ တခ်ဳိ႕က ေျပာၾကပါတယ္၊ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြကိုယ္တုိင္ကလည္း တျခားလူေတြထက္ သူတို႔က အၿမဲတမ္း ေခါင္းတလံုးသာတယ္လို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ လူသားေတြထဲမွာ သူတို႔ပဲ အေတာ္ဆံုးလို႔ ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပညာတတ္တုိင္း နုိင္ငံေရးသမားမျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။
ပညာတတ္ဆိုသူေတြ၊ ေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္ ပညာတတ္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ အႏၱရာယ္မ်ားသလဲ ဆုိတာကို ဒီေန႔ေခတ္ ေမာ္ဒန္အာဏာရွင္စနစ္မ်ဳိးစံု ကမၻာႀကီးမွာ အဓြန္႔ရွည္ေစဖို႔ ပညာတတ္ဆုိသူေတြက ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား အေထာက္အပ့ံေပးေနၾကသလဲဆုိတာကိုပဲ စဥ္းစားၾကည့္လုိက္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးသမားေကာင္းဆုိတာ ေလာကရဲ႕ အမွန္တရားကို ရိုးရိုးသားသားပဲ ၾကည့္ျမင္ရမယ္၊ ပညာတတ္တေယာက္ဟာ ဒီလို ရိုးရိုးသားသားၾကည့္ျမင္တတ္ရင္ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ဟာ လူေတြကိုလည္း သူတို႔ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြ ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာ္ၾသရမယ္။ သူမ်ားေယာင္တိုင္း၊ မီဒီယာေတြ ေယာင္တုိင္းလည္း လုိက္မေယာင္စရာ မလိုပါဘူး။ တခ်ိန္တည္းမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ အေပၚမွာလည္း မျပတ္သံုးသပ္ေနရမယ္။
ဒီအရည္အခ်င္းေတြ ျပည့္စံုရင္ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားတေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အားထုတ္ပါေလ..။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ဒီလို အရည္အခ်င္းေတြ ရွိမယ့္လူကို ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ။ သူဟာ ပညာတတ္ တေယာက္ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ပညာတတ္မျဖစ္လည္း ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူး။
ညီေစာလြင္
၁၄၊ ၀၁၊ ၂၀၁၂

0 comments:

Post a Comment