ျမ၀တီ စီးပြားေရးဇုံ စတင္ေတာ့မည္

ခရစ္စတင္း | စေနေန႔၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၄ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၂ နာရီ ၄၀ မိနစ္

ျပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိျပီးေနာက္ ျမန္မာ အစိုးရဘက္က ျမ၀တီျမိဳ႕တြင္ ျမ၀တီ အထူး စီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၀င္ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

သေဘာတူညီမႈ ရရွိျပီးေနာက္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ျမ၀တီျမိဳ႕တြင္ ျမ၀တီ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႔၀င္ စက္မႈ၀န္ၾကီး ဦးစိုးသိန္းက ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဧက တေထာင္ေက်ာ္ေလာက္ စတင္ ေဖာ္ထုတ္မယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ ျမ၀တီႏွင့္ ဘားအံျမိဳ႕သည္ KNU အဖြဲ႔၀င္မ်ား အမ်ားဆုံး ရွိသည့္ ေဒသမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ ဘားအံျမိဳ႕တြင္လည္း ဧကေထာင္ေက်ာ္ ေဖာ္ထုတ္ေနရာ ျမ၀တီျမိဳ႕တြင္လည္း တရား၀င္ အထူး စီးပြားေရးစက္မႈဇုန္ ေဖာ္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးအတြက္ အခ်က္အခ်ာ က်ေသာေၾကာင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ထုတ္ရန္ စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“စီးပြားေရး သမားေတြေကာ၊ KNU အဖြဲ႔၀င္ေတြေကာ စီးပြားေရး လာလုပ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚတယ္” ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။

ကရင္ျပည္နယ္သည္ အနာဂတ္တြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဴးမႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း မ်ားစြာ ရွိေသာေၾကာင့္ ယခုလို အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖြင့္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘားအံစက္မႈဇုန္တြင္လည္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးၾကရန္ ၀န္ၾကီးက ဖိတ္္ေခၚထားသည္။

0 comments:

Post a Comment