ပဏာမၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလ ကရင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရး စိုးရိမ္ေနရဆဲ

ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္။ နန္းသူးေလ (ေကအိုင္စီ)
ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး(KNU)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရၾကား ပဏာမအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈ ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ကရင္ေဒသအတြင္း ေဆးကုသမႈ ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လံုျခံဳမွူမရွိ စိုးရိမ္္ေနရဆဲ ျဖစ္ေႀကာင္း နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔ (BPHWT) က ေျပာသည္။
“တကယ္တမ္း က်ေနာ္တို႔နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ၾကည့္တာ ေအာက္ေျခထိ စစ္ေရး ျပင္ဆင္မႈေတြ မလုပ္ရဖူးဆိုတာေတြ ညြန္ၾကားတာေတြလည္း မေတြ႔ရသလို တဖက္နဲ႔ တဖက္ နယ္ ေက်ာ္လာမယ္ဆိုရင္ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာမယ္ ဆိုတာေတြကို က်ေနာ္တို႔ျမင္ေနရဆဲပါ ” ဟု BPHWT ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေစာ၀င္းေက်ာ္ က ေျပာ သည္။
လက္မွတ္ေရးထိုး ထား႐ံုႏွင့္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္ခ်မ္းေရး အာမခံခ်က္ မရွိသျဖင့္ က်န္းမာ ေရးအဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွား သြားလာရသည္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆက္ေျပာသည္။
ေကအဲန္ယူနွင့္ ျမန္မာ အစိုးရသည္ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ ပဏမၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူ လတ္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးေနာက္ ၄၅ ရက္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ ့နွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။
လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား မရွိေသာ္လည္း အစိုးရတပ္မ်ား ဘက္မွ ရိကၡာသယ္ယူမႈကို ကရင္ တပ္မ်ားဘက္မွ တားဆီးမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဟု စိုးရိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္ေနသျဖင့္ က်န္းမာ ေရးလုပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ထိုုအေျခအေန အၾကား သတိျဖင့္ သြားလာေနရသည္ဟု ေစာ၀င္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
ေကအဲန္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ဖာပြန္ခရိုင္၊ဘားအံခ႐ိုင္၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ အပါအ၀င္ ခရိုင္ (၇)ခုတြင္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးေနသည့္ထိုအဖြဲ ့သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၂၉ ရက္ေန႔က ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ျမိဳ ့နယ္ မာေထာေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း ေဆးကု သြားစဥ္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းႏွစ္ဦး အစိုးရစစ္တပ္မွ ဖမ္းဆီးျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
၎တို႔ႏွစ္ဦးကို ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ကမွ အစိုးရက ျပန္္လႊတ္ေပးခဲ့သည္ဟု က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။
၁၉၉၈ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည့္ နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်မ္းမာေရး လုပ္သား အဖြဲ ့သည္ စစ္ျဖစ္သည့္ ေဒသမ်ားအတြင္း တိုုက္ပြဲမ်ားမွ ရရွိသည့္ ဒဏ္ရာမ်ား၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါ၊ ၀မ္း ပ်က္၀မ္းေလွ်ာ၊ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို အဓိ္ကေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ ရပ္ရြာအတြင္း လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေရလံုအိမ္သာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေရသန္႔ ရရွိရန္အတြက္ ေရပိုက္မ်ားသြယ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရး ျမွင့္တင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပညာေပး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ေဒသအလိုက္ ၆ လတစ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္ဟု ေစာ၀င္းေက်ာ္က ေျပာသည္။
နယ္လွည့္ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရးလုပ္သားအဖြဲ႔(BPHWT)သည္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကူ ညီေထာက္ပံ့မွဳျဖင့္ က်န္းမာေရး ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment