က်ားေမေမ၏ ပထမရရွိေရး အယူအဆ မွားေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္ေျပာ

Wednesday, 18 January 2012 10:28
ေစာျပည့္ညိဳ

တိုင္းမ္မဂၢဇင္းက ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာေပၚတြင္ ၾသဇာတိကၠမ အႀကီးမားဆံုး လူ ၁၀၀ ကို ေရြးခ်ယ္ လိုက္ေသာအခါ ေအမီခြၽာ (Amy Chua) ပါ၀င္ခဲ့သည္။
သူမသည္ ေယးတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡ တစ္ဦး အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ Battle Hymn of the Tiger Mother က်ားေမေမ၏ တိုက္ပြဲေခၚသံ ကုိယ္ေရး အတၳဳပၸတၱိကို ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။ ၄င္းစာအုပ္သည္ အေမရိကား အပါအ၀င္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိခင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္၊ ေလ့လာစရာ ေကာင္းေသာ စာအုပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္ လာခဲ့ၿပီး၊ ကမၻာ့ေရာင္း တန္း၀င္စာအုပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
ေအမီခြၽာ ေရးသားေသာ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင္႔ သီအုိရီမ်ားသည္ မွားယြင္းႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသန ပညာရွင္ ပါေမာကၡ Desiree Qin မွေျပာဆိုခဲ့သည္။
“ေအာင္ျမင္မႈဆိုသည္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမွ ေပါက္ဖြားလာေၾကာင္း” သုေတသနျပဳ ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ပါေမာကၡ Qin သည္ နယူးေယာက္ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သုေတသန လုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ မိဘမ်ားမွ မိမိကေလး ေအာင္ျမင္လိုေသာ စိတ္ဆႏၵေၾကာင့္ ဖိအားေပးကာ ေလ့လာေစျခင္းသည္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈ နည္းပါးေစကာ စိတ္ဖိစီးမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
ေအမီခြၽာ၏ စာအုပ္တြင္ သူမ၏ သမီးႏွစ္ဦးအား အေနာက္တိုင္းယဥ္ ကေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ ျပင္းထန္ေသာ စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ ပုံကို ေရးသားထားသည့္ အတြက္ အေမရိကန္ လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲတြင္ ေဆြးေႏြးစရာ မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ပါေမာကၡ၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေဆးသိပၸံဂ်ာနယ္ တြင္ေဖၚျပရန္စီစဥ္ ထားသည္။

0 comments:

Post a Comment