တရုပ္နိုင္ငံသား ကခ်င္လူမ်ိဳးတစ္ဦးအား ျမန္မာစစ္တပ္မွပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္

ဇန္န၀ါရီ(၁၅)ရက္ ၂၀၁၂


ဇန္န၀ါရီ(၁၂)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ ညေနပိုင္းအခ်ိန္က လြယ္ဂ်ယ္ျမိဳ႕ မုဘြမ္ (Mu Bum)တြင္ စခန္းထိုင္ေသာ ေရႊေညာင္ပင္တပ္ရင္း ခမရ (၃၂၁)မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ တရုပ္နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ကာ နယ္စပ္မွ တစ္မိုင္ခန္႔ ေ၀းကြာေသာ ေနရာတြင္ ေတာင္ယာလုပ္ကိုင္ေနေသာ တရုပ္ျပည္ လြိဳင္လုံေက်းရြာ (Loi Lung) တြင္ေနထိုင္ေသာ တရုပ္နိုင္ငံသား ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား ဦးလဖိုင္ ေဇာ္လြန္( Lahpai Zau Lawn) အသက္ ( ၅၃) နွစ္ အား ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးေခါင္းအား ရိုက္နွက္ထားေသာေၾကာင့္ ေၾကမြေနျပီး ခႏၥာကိုယ္ေပၚတြင္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ(၆)ခ်က္ ေတြ႔ရိွရေၾကာင္း သိရသည္။

ဦးလဖိုင္ေဇာ္လြန္ ၏ အေလာင္းအား ရြာသားမ်ားမွ ဇန္န၀ါရီ (၁၄)ရက္ေန႔မွ သြားေရာက္ ရွာေဖြေတြ႔ရိွရျပီး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ထားေသာေနရာမွ ကိုက္(၃၀၀)ခန္႔ ေ၀းေသာေနရာတြင္ ရွာေဖြမေတြ႔ႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားမွ ၀ွက္ထားေၾကာင္းနွင့္ အဆိုပါ အေလာင္းအား ၀ွက္ထားေသာ ေနရာတစ္၀ိုက္ နင္းမိုင္း နွစ္လုံးကိုပါ ေထာင္ထားေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ျပန္လည္ရွာေဖြေတြ႔ရိွရေသာ ရုပ္အေလာင္းအား ဇန္န၀ါရီ (၁၄) မေန႔က ရြာသူရြာသားမ်ားမွ ျမဳပ္နွံသျဂိဳလ္လိုက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရသည္။

(Jinghpaw Kasa)(ကခ်င္သတင္းဌာန မွ အဂၤလိပ္ဘာသာ သတင္း )
http://www.kachinnews.com/news/2210-burma-army-kills-chinese-civilian-in-yunnan.html...

0 comments:

Post a Comment