အစိုးရႏွင့္ KNU ထပ္ေတြ႔ဦးမည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ထပ္မံေဆြးေႏြးရန္ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာမည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ဒုတိယ အပတ္၌ ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတြ႕ဆုံမည္ျဖစ္သည္။
လက္ရိွ KNU ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား (ဓာတ္ပံု - ဧရာ၀တီ)
ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ကို မီးရထား၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး KNU ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ ေရး ေကာ္မတီ၀င္ အနည္းဆံုး ကုိယ္စားလွယ္ ၃ ဦးခန္႔ ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီ မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိ္သူ ဦးေစာေဒးဗစ္ေထာက ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။
“အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကုိ က်ေနာ္တို႔က လုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ခိုင္မာခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတာ့ ရွိတယ္၊ ဒါမွလည္း ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို သြားမွာကုိး ဆိုေတာ့ အဲဒီက စၿပီးေတာ့ တဦးကုိ တဦး ဘယ္လို ျပဳမႈဆက္ဆံ ေနထုိင္ၾကမလဲဆိုတာက အစ ေဆြးေႏြးၾက မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။
KNU သည္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ အတြက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ ရက္က အဖြဲ႔၀င္ ၇ ဦးပါရိွသည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး၊ ဆက္ဆံေရး႐ုံးမ်ား ထားရွိေရး၊ အစိုးရႏွင့္ KNUထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏွစ္ဘက္ တပ္ဖြဲ႔၀င္ မ်ား အျပန္အလွန္ အေၾကာင္းၾကားေရး၊ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး အတြက္ ေန႔ရက္၊ ေနရာ သတ္မွတ္ရန္ စသည့္ အခ်က္ မ်ားကုိ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ခ်ျပထားေၾကာင္း ဦးေစာေဒးဗစ္ေထာက ဆက္ေျပာသည္။
ႏို၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းက KNUတပ္ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ တရား၀င္ ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ ထိုကမ္းလွမ္းမႈ ေပၚေပါက္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္း KNU ကလည္း ေတြ႕ဆုံရန္ ျပင္ဆင္ ထားခဲ့ သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၉ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာ၌ အစိုးရ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တရား၀င္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆံုမည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
KNUအဖြဲ႔သည္ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရရိွေရး အတြက္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို ဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ ၆၂ ႏွစ္ ရိွၿပီ ျဖစ္သည္။

0 comments:

Post a Comment