ကုလသမဂၢ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ဒုကၡသည္စခန္း သို႔ေရာက္

14 Dec 2011
KNG
unicef aid laizaတုိ္က္ပြဲကာလ ၅ လ အလြန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ထိန္းခ်ုဳပ္ရာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ ၀န္္ထမ္းမ်ား ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ေရာက္ရွိလာသည္။

ကုလသမဂၢယာဥ္တန္းတစ္ခု KIO ဗဟိုဌာနခ်ုဳပ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သုိ႔ ထိုေန႔ည ကေရာက္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့အပတ္ကတည္းက UNOCHA၊ UNICEF ႏွင့္ UNHCR ႐ံုးအဖြဲ႕သားမ်ားသည္ လုိင္ဇာသုိ႔ ေရာက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း မန္ေမာ္ (ဗန္ေမာ္)ခ႐ိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေတဇာေအာင္က တားျမစ္သျဖင့္ ၾကန္႔ၾကာေနရသည္ဟု ၎တို႔ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုလသမဂၢက KIO ေဒသရွိဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရန္ရွိသည္ကို မလိုအပ္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ျမန္မာအစုိးရက ျငင္းပယ္ခဲ့သည္ဟုု ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး အထူးသံတမန္ ေသာမတ္စ္အိုေဟးကြင္တားနားက ဆိုသည္။

KIO ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၏ လိုအပ္မႈမ်ားကို လူမႈအဖြဲ႔ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက ပို၍သတိေပးလာခ်ိန္ ပထမအၾကိမ္ ကုလသမဂၢအကူအညီမ်ား လိုင္ဇာသို႔ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

လိုင္ဇာသုိ႔ ေထာက္ပ့ံပစၥည္းမ်ား မည္သုိ႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္မည္ကို ကုလသမဂၢအရာရွိ ၄ ဦးျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု KIO ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ(IRRC) ဥကၠ႒ ဆလန္ကဘာ ဒြဲပီဆာက ဆိုသည္။

UNICEF မွ ဦးျမတ္သာ၊ UNOCHA မွ ဦးမုိးေအာင္၊ UNHCR မွ ဦးဂ်ိဳးဇက္ႏွင့္ ဦးေနလင္းထက္ တုိ႔ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသည္ဟု သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၃ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ထိုကုလ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ KIO ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား လိုင္ဇာ၀န္းက်င္ ဒုကၡသည္စခန္း ၆ ခုသို႔ သြားေရာက္ၾကသည္ဟု ဆက္ဆိုသည္။

UNICEF မွ မိသားစု ၃၀၀၊ UNHCR မွ မိသားစု ၅၀၀ အတြက္ရရွိသည့္ အိုးခြက္ပန္းကန္မ်ားႏွင့္ အမိုးအကာမ်ားကို အျမန္ဆံုးျဖန္႔ေ၀ေပးသြားမည္ဟု ဆလန္ကဘာ ဒြဲပီဆာေျပာသည္။

အစိုးရ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီအား KIO လက္မခံ
ကုလသမဂၢမွ အကူအညီမ်ားကို KIO ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီက လက္ခံေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရက ထည့္၀င္လွဴဒါန္းသည့္ပစၥည္းမ်ားကိုမူ ျငင္းပယ္လိုက္သည္ဟု ဆလန္ကဘာ ဒြဲပီဆာေျပာသည္။

ထိုသုိ႔ျငင္းပယ္လိုက္သည့္အထဲ ၾကံံ့ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအမတ္ ဦးသိန္းေဇာ္၏ အေႏြးထည္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ ဆန္အိတ္ ၃၀၀ အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ လွဴဒါန္းလိုက္သည့္ မိသားစု ၁၀၀၀ အတြက္ ေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္လက္ေအာက္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႔မွ မိသားစု ၄၀၀ အတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း IRRC က လက္မခံဟု ဆက္ဆိုသည္။

လိုင္ဇာအေျခစိုက္ ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရး (RANIR) တာ၀န္ခံ ဆလန္လရစ္က UN အကူအညီမ်ားေရာက္ရွိလာျခင္းကို ၾကိဳဆိုလိုက္ကာ အေစာပိုင္းကတည္းက ေရာက္လာသင့္သည္ဟု တုန္႔ျပန္သည္။

“အခုက ပထမဆုံးအၾကိမ္၊ ေနာက္ ရပ္မသြားသင့္ဘူး။ ေနာက္ထပ္လည္း UN အဖြဲ႔ကို မွန္ကန္တဲ့ ေလ့လာတိုင္းထြာမႈေတြ ဆက္လုပ္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဆက္လက္၍ ဆလန္လရစ္က ကမာၻ႕စားနပ္ရိကၡာအဖြဲ႔ (WFP) မွလည္း KIO ေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

တဖက္မွာ WFP သည္ ၾသဂုတ္လမွစတင္၍ ျမန္မာအစုိးရထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ျမစ္ၾကီးနားႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ေဒသရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနခဲ့သည္ဟု ဆက္ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ KIO တုိ႔က ကုလသမဂၢကိုု ဦးေဆာင္ေစသင့္္သည္ဟု RANIR တာ၀န္ခံ ေျပာသည္။

ျမန္မာအစုိးရက KIO ကို ထိုးစစ္ဆင္လာခ်ိန္ ဇြန္လမွစ၍ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ထိ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပို္င္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၾကရသူမ်ား ၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ၿပီဟု KIO မုိင္ဂ်ာယန္အေျခစိုက္ WPN အဖြဲ႔က အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ထားသည္။

၎တို႔ထဲမွ ၄၄၀၀၀ ေက်ာ္ KIO ထိ္န္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္ဟု IRRC ကဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ထုတ္ျမန္မာအစုိးရသတင္းစာတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေဒသမ်ားအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တဆက္တည္း သမၼတဦးသိန္းစိ္န္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ KIA ကို ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမျပဳရန္ ညႊန္ၾကားထားျပန္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ထိုညႊန္ၾကားစာကို ဖတ္ျပသည့္ေန႔ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္မွာျပင္ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕သုိ႔ ရထားတြဲ ၂ စီးျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္ဟု ေဒသခံမ်က္ျမင္မ်ားက ဆိုသည္။

ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာအစိုးရတပ္သည္ KIO ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု KIO အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

တခ်ိန္ထဲတြင္ KIO ၏ ဒုတိယအၾကီးဆံုး မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕သို႔ ျမန္မာအစုိးရတပ္မ်ား အင္အားရာေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲျဖစ္ကာ ေသနတ္သံမ်ားၾကားေနရသည္ဟု မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေျမာက္ပို္င္းတို္င္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ ေျခလ်င္ႏွင့္ ေျချမန္တပ္ရင္းေပါင္း ၄၆ ရင္းရွိရာ ယခုအခါ
တပ္ရင္း ၂၉ ထပ္မံေရာက္ရွိေနသည္ဟု KIO အရာရွိမ်ား ဆိုသည္။

၎တုိ႔မွာ မေကြးအေျခစိုက္ တပ္မ(၈၈) မွ တပ္ရင္း ၁၀ ခု၊ မႏၱေလးတိုင္း မိတၳီလာအေျစခိုက္တပ္မ(၉၉) မွ တပ္ရင္း ၇ ခု၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ စကခ(၁၀) မွ တပ္ရင္း ၆ ခု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္အေျခစိုက္ စကခ(၅) မွ တပ္ရင္း ၆ ခု ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုသည္။

UNOCHA = United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNICEF = United Nations International Children’s Emergency Fund
UNHCR = United Nations High Commissioner for Refugees
WFP = World Food Program
IRRC = IDP and Refugee Relief Committee
RANIR = Relief Action Network for IDP and Refugee
WPN = Wunpawng Ninghtoi

0 comments:

Post a Comment