ထားဝယ္စီမံကိန္း ၂၁ ရြာေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္

ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းႏွင့္ မလြတ္သျဖင့္ လူဦးေရ ၃၂,၀၀၀ ရွိ ရြာေပါင္း ၂၁ ရြာ ဖယ္ရွားရမွာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္း ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ DDA က ေျပာသည္။

တနသၤာရီတိုင္း ထားဝယ္ခ႐ိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေလာင္းလံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အဆိုပါ ၂၁ ရြာမွ ရြာသားမ်ားပုိင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဧကတသိန္းေက်ာ္မွာလည္း စီမံကိန္း နယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္ေနသျဖင့္ ဆံုးရႈံးသြားမွာ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမ  ၂၅၀ စတုရန္း ကီလိုမီတာ အတြင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရမည့္သူမ်ားပိုင္ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ ဧက တသိန္းေက်ာ္အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမွာလည္း နည္းသျဖင့္ လက္မခံႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။

ေနရာသစ္ေလးခုတြင္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးရန္ ရွိေနၿပီး ေက်းရြာတစုကို ေရနက္ဆိပ္ကမ္း ေဆာက္မည့္
ေနရာမွ ေျမာက္ဖက္ ၁၀ မိုင္ခန္႔အကြာရွိ ထြက္ဝရြာ (၁) (၂)၊ ဘြာရြာ၊ ဒူးေတာင္ရြာ (၁) (၂)၊ ဝါးဇြမ္းေတာရြာတို႔တြင္ ေနရာျပန္ခ်ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ဘြာရြာ၌ တလံုးလ်င္ သိန္း ၁၅၀ တန္ အိမ္အလံုး ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ဦးစားေပး စတင္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရာ္ဘာ၊ သီဟုိ၊ အုန္းႏွင့္ ကြမ္းသီးပင္ အမ်ားစု စိုက္ပ်ဳိးေသာ ၿခံေျမမ်ား နဘုလယ္၊ မင္းဒပ္၊ သေျပဇြန္း၊ ပေဂါဇြန္း၊ မူးဒူး၊ မူးဒူးအေနာက္၊ ကၿမိဳင္ဆြဲ၊ ဝမ္းဇဲ၊ ပိန္းေရွာင္၊ ေက်ာက္ေထာက္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕အေနာက္ျခမ္း၊ ခေမာင္းေခ်ာင္း၊ ဝက္ေခ်ာင္း၊ က်ခတၱပင္အင္း၊ မယင္းႀကီး၊ လဲေရွာင္၊ ထိန္ႀကီး၊ ရလိုင္၊ ေက်ာက္ဝွက္ကုန္း၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္၊ ဘရိန္း တို႔ ေျပာင္းေရြ႕ရမွာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
htawall1
ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထားဝယ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္စိမ္းလန္းမည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ျမင္လိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)

DDA အဖြဲ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ထားဝယ္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရရွည္စိမ္းလန္းမည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ျမင္လိုေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတရပ္ျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရြာသားမ်ားပိုင္ ဥယ်ာဥ္ေျမရွိ ေရာ္ဘာတပင္ က်ပ္ ၈,၀၀၀၊ သီဟိုလ္တပင္ ၅,၀၀၀ သာ အစိုးရက ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စီစဥ္ထားရာ ကာလေပါက္ေစ်းထက္ သံုးဆခန္႔ နည္းသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ၁၀ ႏွစ္ၾကာမည့္ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ စက္မႈဇုန္နယ္ေျမႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ေဖာက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ၂၀၀၈ ခု ေမလတြင္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိုင္းအစိုးရအၾကား ေရးထိုးၿပီး၊ ၂၀၀၈ ခု ဇြန္လတြင္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ႏွင့္ အီတာလ်ံ - ထိုင္းကုမၸဏီ - ITD အၾကား နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ထိုးသည္။

စီမံကိန္းမူေဘာင္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ကိုမူ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးသိန္းေဌးႏွင့္ ITD ကုမၸဏီ ဥကၠ႒တို႔ စာခ်ဳပ္သည္။

ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္းလမ္း မိုင္ ၂၀ ခန္႔အကြာရွိ စီမံကိန္းတခုလံုး ေဒၚလာ ၅၈ ဘီလီယံအထိ ကုန္က်မည္ဟု ကနဦး ခန္႔မွန္းထားကာ ပထမအဆင့္ ၂၀၁၀-၂၀၁၄ ခုတြင္ ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး လွ်ပ္စစ္စက္႐ုံ၊ စီးပြားေရးဇံုၿမိဳ႕နယ္၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရးတို႔ ပါဝင္ကာ ေဒၚလာ ၈.၆ ဘီလီယံ လ်ာထားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း ကုမၸဏီက ကုန္က်မႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ နည္းလမ္း ရွာသြားမည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စီမံကိန္းနယ္ေျမမွ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္ကိုျဖတ္၍ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကန္ခ်နဘူရီခ႐ိုင္သို႔ ကီလိုမီတာ ၁၆၀ ရွည္ၿပီး မီတာ ၂၂၀ (ေပ ၆၅၆) အက်ယ္ရွိ ရွစ္လမ္းသြား ကားလမ္းႏွင့္ ရထားလမ္းလည္း ေဖာက္လုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ လမ္းႏွင့္ အၿပိဳင္
ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းတို႔လည္း သြယ္တန္း တည္ေဆာက္ၾကမည္။


သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ စိုးရိမ္မႈ

ထားဝယ္စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းေဒသတြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး KNU ကမူ ITD ကုမၸဏီ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေလ့လာစမ္းစစ္မႈမ်ား မျပဳလုပ္သျဖင့္ လူထုႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ကားလမ္းေဖာက္ေနမႈကို တားျမစ္ထားသည္မွာ သံုးလၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။

“အာမခံခ်က္ေပါ့ေလ Environment Impact Assessment ေတြ၊ Social impact ေတြ တိတိက်က် မလုပ္ရင္ က်ေနာ္တို႔လည္း သူတို႔လမ္းေဖာက္ဖို႔ ကိစၥကို ဖြင့္ေပးဖို႔ အခက္ခဲ ရွိတယ္ေလ။” ဟု KNU တပ္မဟာ-၄ ၿမိတ္- ထားဝယ္ခ႐ိုင္ ဥကၠ႒ ေစာဂြယ္ထူးဝင္းက မဇၥ်ိမကို ေျပာသည္။ လမ္းေဖာက္ေနသည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ အူေၾကာင္းေဖာက္ တိုင္းထြာသည့္ ပထမအဆင့္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ၿပီးစီးသြားၿပီဟု သူက ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ မယင္းႀကီးရြာ၊ ထိန္ႀကီး၊ မူးဒူး ရြာတို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးရွိသည့္ ထားဝယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း နယ္ေျမအတြင္း၌ လူေနအေဆာက္အဦး၊ အလုပ္သမားတန္းလ်ား၊ ႐ုံး၊ အစည္းအေဝးခန္းမ အပါအဝင္ အေဆာက္အဦး ၂၀၀ ေက်ာ္
ေဆာက္ၿပီးၿပီဟုလည္း ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။

ဦးေဇာ္ေဇာ္၏ မက္စ္ျမန္မာကုမၸဏီခြဲ တခုျဖစ္ေသာ ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ကုမၸဏီ၊ ကမ္း႐ိုးတန္း တိုင္းမႉးေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေဇာ္ဦး၏ ညီျဖစ္သူ ဦးခင္ေဇာ္မင္းပိုင္ Dawei Princes ကုမၸဏီ၊ ျမန္မာေအာ္ရီဂ်င္နယ္ဂ႐ု၊ ကေနာင္ေအးရွား၊ တနသၤာရီတိုင္းအမတ္ ဦးေဌးျမင့္ပိုင္ ယုဇနကုမၸဏီ၊ ဆန္းသစ္ တို႔က စီမံကိန္းတြင္ စာခ်ဳပ္လက္ခြဲမ်ား ရရွိထားၾကသည္။

ထားဝယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းၿပီးလ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပသို႔ တိုက္႐ိုက္ လမ္းေပါက္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မေလးရွားကၽြန္းဆြယ္ဘက္မွ ပတ္စရာ မလိုေတာ့သျဖင့္ သယ္ယူစရိတ္ ၂ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သက္သာသြားမည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ျပင္ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔မွလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံကိုျဖတ္၍ အိႏိၵယ သမုဒၵရာမွ တဆင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လမ္းေပါက္သြားမည္။

ထားဝယ္ေဒသခံမ်ားအတြင္း စီမံကိန္း ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိေစရန္ ထားဝယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔ - DDA က ပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားကို တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး စိမ္းလန္း ဖြံၿဖိဳးမႈ အေပၚ အေျချပဳေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေစလိုေၾကာင္း ေဒသခံ ၆၀၀ ဦးေက်ာ္က လက္မွတ္ေရး ထိုး၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး
ေကာ္မရွင္ထံ အိပ္ဖြင့္ေပးစာပို႔ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

0 comments:

Post a Comment