အေမရိကန္ရွိ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရ

15 Dec, 2011


လြန္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ထုတ္ျပန္လုိက္သည့္ ေလ့လာခ်က္ တစ္ရပ္အရ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီး ငါးဦးတြင္ တစ္ဦးႏႈန္းမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ တစ္မ်ိဳးမဟုတ္ တစ္မ်ိဳးကိုခံစားခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရျပီ ျဖစ္သည္။ ယင္းေလ့လာမႈကို Centers for Disease Control and Prevention  မွျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုလို အေျဖအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားမွာ အံ့အားသင့္ခဲ့ရေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္သူလူထု အၾကားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေစာ္ကားခံရမႈမ်ားမွာ ယခုေလာက္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေနမည္ဟု ထင္မွတ္မထားခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ အဖြဲ႔မွအၾကီးအကဲျဖစ္သူက ေျပာခဲ့သည္။

ယင္းေမးျမန္းမႈတြင္ အမ်ိဳးသမီးေလးဦးတြင္တစ္ဦးမွာ ၎တို႔၏ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ရိုက္ႏွက္မႈကို ခံခဲ့ရဖူးေၾကာင္း လည္း ေျဖၾကား ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အမ်ိဳးသမီး ေျခာက္ေယာက္တြင္ တစ္ဦးမွာ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္သူႏွင့္ ၾကံုဖူးခဲ့ေၾကာင္းလည္း ယင္းေျဖၾကားမႈမ်ား အရ သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး ၇ ဦးလ်င္ တစ္ဦးမွာ သူမတို႔၏အမ်ိဳးသားမ်ားမွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္စက္မႈကို ခံစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း လည္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အဆိုုပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထဲမွ သံုးပံုတစ္ပုံမွာ မုဒိမ္းမႈ ၊ ရိုက္ႏွက္ႏွိပ္စက္ခံရမႈႏွင့္ ေနာက္ေယာက္ခံ လိုက္ခံရမႈမ်ားအျပင္ အျခားေသာ ေစာ္ကားမႈမ်ားကိုလည္း ခံခဲ့ရဖူးသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ရွိေၾကာင္းကိုလည္း အဆိုပါစစ္တမ္း တြင္ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

source : new york times
 http://www.mrtv4.net.mm/

0 comments:

Post a Comment